Rozvíjíme kreativitu

Naše Montessori škola ve třídách 4-7 propojuje angličtinu a kreativní myšlení. Žáci přetvářejí své představy do reality, od anglicky psaných příběhů po obrázky vytvořené pomocí AI. 📚✨