Projekt „Návrh webových stránek pro Základní školu a mateřskou školu Montessori Ostrava“ pod registračním číslem 0461000719 byl podpořen z finančních prostředků EU. Projekt na vytvoření nových webových stránek pro Základní školu a mateřskou školu Montessori Ostrava je zaměřen na vytvoření profesionálně navržených stránek, které odrazí kvalitu a hodnoty Montessori pedagogiky. Výstupy projektu (grafické návrhy) budou během období udržitelnosti využity pro následnou realizaci webových stránek, jejíž předmětem bude kódování, základní optimalizace pro vyhledávače (SEO), testování, spuštění a nasazení na server. Po spuštění těchto stránek žadatel plánuje jejich intenzivní propagaci a další rozvoj, včetně pokračující optimalizace pro vyhledávače, zlepšování rychlosti načítání, aktualizací obsahu a PPC marketingových kampaní pro zvýšení návštěvnosti.