Náplň kurzu předškoláka:

 • příprava dětí na hladký přechod z mateřské školy do 1. třídy základní školy
 • seznámení s Montessori filozofií prožitkem – práce na koberečcích, svět ticha, vzájemná pomoc, …
 • uvolnění ruky, grafomotorická cvičení, uvolňovací básničky, hry na tělo
 • logopedická cvičení, jazykolamy, cvičení dechu
 • rozšiřování slovní zásoby, vyjadřování svých myšlenek, prožitků a pocitů
 • zraková a sluchová analýza
 • dramatizace situací a příběhů
 • vyprávění, popis obrázků
 • trénování sluchové a zrakové paměti
 • relaxační cvičení
 • matematické představy, postřehování, třídění, …

 

 • Počet lekcí: 10
 • Začátek: 15 hod.
 • Termíny lekcí: 21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 7.4., 21.4., 5.5. a 19.5.2020
 • Cena 1 990 Kč
Dokument

Přihláška do kurzu předškoláka