Náplň kurzu předškoláka:

 • příprava dětí na hladký přechod z mateřské školy do 1. třídy základní školy
 • seznámení s Montessori filozofií prožitkem – práce na koberečcích, svět ticha, vzájemná pomoc, …
 • uvolnění ruky, grafomotorická cvičení, uvolňovací básničky, hry na tělo
 • logopedická cvičení, jazykolamy, cvičení dechu
 • rozšiřování slovní zásoby, vyjadřování svých myšlenek, prožitků a pocitů
 • zraková a sluchová analýza
 • dramatizace situací a příběhů
 • vyprávění, popis obrázků
 • trénování sluchové a zrakové paměti
 • relaxační cvičení
 • matematické představy, postřehování, třídění, …
 • děti absolvující kurz Předškoláka jsou zvýhodněny při přijetí do Základní školy Montessori Ostrava (více informací Kritéria přijetí)

 

Počet lekcí: 17 (15:00 – 16:00)
Cena: 3 500 Kč

Dokument

Přihlaste se do Předškoláka!