Montessori pedagogika aneb jak to chodí v naší škole.

Vážení rodiče, objevte s námi moderní vzdělávací přístupy!

V dnešní rychle se měnící společnosti je klíčové, aby vzdělávací metody reflektovaly nejnovější poznatky a technologie. Na našem setkání se dozvíte, jak Montessori pedagogika reaguje na tyto výzvy a integruje moderní vzdělávací principy, které připravují děti na budoucnost. Diskutovat budeme o těchto tématech:

 • Představení naší školy: Prohlédněte si, jak naše prostředí podporuje samostatné učení a rozvoj dětí. Seznámíme vás s organizací dne, hodnocením a zpětnou vazbou ve vztahu k dětem a praktickými informacemi o chodu školy.
 • Montessori principy a metody: Zjistěte, jak praktické a smysluplné aktivity formují základy celoživotního učení.
 • Diskuse o moderním vzdělávání: Prozkoumejte s námi, jak může být vzdělání adaptabilní, dynamické a odpovídající potřebám dnešních dětí.
 • Integraci technologií: Jakým způsobem technologie obohacují Montessori výuku a podporují samostatné učení a kreativitu.
 • Kritickém myšlení a řešení problémů: Jak Montessori metody podporují rozvoj těchto dovedností, které jsou zásadní pro úspěch v 21. století.
 • Personalizovaném učení: Přístup, který umožňuje dětem postupovat ve svém vlastním tempu a podle svých jedinečných schopností a zájmů.
 • Spolupráci a komunikaci: Důraz na sociální interakce a týmovou práci, které jsou klíčové pro rozvoj empatie a efektivní komunikace.

Kdy? 2. dubna 2024, 16:00 – 17:30
Kde? Základní škola Montessori Ostrava, Matrosovova 833/14, Ostrava-Hulváky
Kapacita: Omezeno na 10 účastníků

Toto setkání je ideální pro rodiče zvažující, jakou vzdělávací cestu pro své děti zvolit.

Registrace je nutná!

Proč dát vaše dítě právě k nám?

 • Malý počet dětí ve třídě, 2 pedagogové.
 • Certifikovaní učitelé Montessori pedagogiky.
 • Bilingvní výuka s rodilými mluvčími.
 • Vzdělávání na té nejvyšší úrovni.
 • Laskavý a individuální přístup, rodinné prostředí.
 • Nejnovější učební pomůcky a moderní technologie ve výuce.
 • Moderní, vzdušné a kreativní prostory.
 • Široká nabídka kroužků.
 • Vlastní tělocvična a široké sportovní aktivity.
 • Jsme školou pro všechny vaše děti, začátek vzdělávání v naší vlastní mateřské škole.
 • Nemáme tradici 30 let, žijeme zítřkem a vzdělávání přizpůsobujeme moderním trendům.
 • Za kvalitou si stojíme, vzděláváme zde i své vlastní děti.
 • Děti k nám chodí rády a každý den se těší na nové zážitky.
 • Nejsme zřízeni za účelem dosažení zisku, ale chceme se podílet na kvalitním vzdělávání vašich dětí.
 • Jsme lidští a umíme při výpadku příjmu snížit či odpustit školné

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se na našich sociálních sítích.