Zápis do 1. třídy se koná ve dnech 3. a 24. 4. 2024 v čase 14.00 – 17.00

Do základní školy Montessori Ostrava přijímáme děti během celého kalendářního roku. Prvním krokem je domluva návštěvy u nás v Mariánských Horách na ulici Matrosovova a to buď individuálně… a  nebo na Dnech otevřených dveří.

Angličtina ve škole

Jakmile nám vyplníte formulář, brzy se vám ozveme s termínem společné schůzky či potvrdíme účast na Dni otevřených dveří. Toto setkání je zpravidla bez dětí, cílem je představit vám školu, její principy a zodpovědět vaše dotazy. Na místě zjistíte, zda-li naše instituce splňuje vaše představy a vy nám svěříte své dítě ke vzdělávání.

Zápis do 1. třídy se koná ve dnech 3. a 24. dubna 2024 mezi 14.00 – 17.00. Přihlášené děti budou rozděleny do menších skupin (5-10) a pozvány na konkrétní čas. Během přibližně hodinového programu s učiteli bude posouzena jejich školní zralost a některé základní dovednosti. Pokud učitelé zaznamenají některé významné projevy školní nezralosti, doporučí rodičům vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, na základě kterého by případně mohl být povolen odklad školní docházky.

Přihláška

Před samotným zápisem nám zašlete vyplněnou přihlášku opatřenou podpisem zákonného zástupce. Po stažení do počítače je přihláška editovatelná. Přihlášku naleznete ZDE.

K zápisu budou pozváni všichni, kdo zaslali škole předběžnou přihlášku, doručenou nejpozději 31. března 2024 (e-mailem na info@montessoriostrava.cz nebo datovou schránkou: auhzcnm).

Schůzka s rodiči

Podmínkou přijetí je uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a zástupce ředitele, či jím pověřená osoba. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí, a dále vhodnost školního vzdělávacího programu pro dítě. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu.

Předškolák

Děti, které navštěvují jinou mateřskou školu doporučujeme využít kurz Předškoláka, který ZŠ Montessori Ostrava organizuje zpravidla 2x ve školním roce v rozsahu 8 lekcí. Účelem kurzu je základní seznámení se se základní školou. Absolvování předškoláka není pro přijetí závazné. Přihlášku do předškoláka nám můžete zaslat kdykoliv v průběhu školního roku. Cena za kurz činí 1.990,- Kč. Přesné termíny a čas budou upřesněny.

Kritéria přijetí

Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v ZŠ Montessori Ostrava budou uplatněna následující kritéria:

  1. Předcházející docházka do mateřské školy Montessori Ostrava (toto přednostní kritérium bude uplatněno ale pouze v případě, že dítě docházelo do MŠ Montessori Ostrava alespoň 12 měsíců před termínem zápisu do ZŠ).
  2. Vhodnost školního vzdělávacího programu, resp. Montessori konceptu školy, pro dítě (ověření v rámci zápisu nebo – pokud se dítě z jakýchkoli důvodů zápisu nezúčastní – kdykoli před ním na základě individuální domluvy, a dále individuálním pohovorem s rodiči).
  3. Sourozenci dětí ze ZŠ Montessori Ostrava

Bodové zvýhodnění nebude uplatněno u dětí, na které se z důvodu věku ještě nevztahuje povinnost školní docházky.

Podmínky přijímacího řízení nabývají v platnost dnem 1.7.2023.

 

V případě dotazů prosím kontaktujte kancelář školy:
Tel.: +420 739 527 100 E-mail: info@montessoriostrava.cz.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se sami na našich sociálních sítích.