Příběh Mateřské školy Montessori Ostrava

Příběh MŠ Montessori Ostrava se začal psát v roce 2012, kdy mému prvnímu synovi bylo 2 roky a začal jsem přemýšlet, jaký koncept by byl nejvhodnější. V Ostravě tehdy byly soukromé anglické školky, kde se mluvilo jen anglicky, elitářské školky pro „horních 10 tisíc“ či školky lesní bez řízeného kurikula. Žádná z nich nenaplňovala má očekávání jako ta, která má tvořit vzdělávací základ pro moje děti.

A pak přišla inspirace ze zahraničí a principů Montessori pedagogiky, která má dlouholetou tradici a úspěchy ve formování osobnosti. S týmem zkušených odborníků jsme vytvořili školní vzdělávací program s Montessori mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Základem úspěchu pro naplnění motta je speciálně připravené podnětné prostředí pro děti, které vytváří podmínky pro přirozený rozvoj dovedností dítěte, jeho individuality a kreativity a přispívá k jeho sebevědomí, samostatnosti, respektu i soucitu k druhým.

Na svých dětech jsem pozoroval, jak obrovsky náročné je začít jazykově komunikovat v jednom jazyce, ale zároveň jsem vysledoval neutichající potenciál naslouchat i jiným jazykům. Součástí prostředí je tak i jazyková, sociální a kulturní různorodost, se kterou se budou setkávat děti celý život. Proto ve všech Montessori školách působí rodilí mluvčí a angličtina je u nás přirozená.

Školka Montessori Ostrava působí na 2 provozovnách Bílovecká 303 a Matrosovova 833/14.

Poslání MŠ Montessori Ostrava
Posláním Montessori Ostrava škol je vzbudit v každém žákovi celoživotní lásku k učení. Poskytovat smysluplné zážitky, které plně zapojí mladou mysl do úsilí o akademickou dokonalost, samostatnost a odhodlání přispívat k našemu rychle se měnícímu společenstvu a světu.
Poskytovat vzdělávací zážitek, který posiluje dětskou mysl, sociální dovednosti a sebevědomí. Věříme v sílu a potenciál každého dítěte a naším posláním je zajistit, aby prospívalo. Když děti pochopí, jak se učit, stanou se nezávislými a samostatnými.
Základními hodnotami je poskytování kvalitního moderního vzdělávání, profesionalita učitelů, jejich individuální přístup k žákům a respektující přístup.

Vize MŠ Montessori Ostrava:
„BÝT ORGANICKOU UČÍCÍ A ZÁROVEŇ UČÍCÍ SE ŠKOLOU S KOŘENY V MONTESSORI FILOZOFII A ŠKOLOU RESPEKTUJÍCÍ GLOBÁLNÍ VÝVOJ SVĚTA, ŠKOLOU, KTERÁ JE PRO SVÉ SYSTEMATICKÉ A MODERNÍ SMĚŘOVÁNÍ KE KVALITĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ RESPEKTOVÁNA A ZÁROVEŇ PŘITAŽLIVÁ, JAK PRO SVÉ ŽÁKY A JEJICH RODIČE, TAK PRO SVÉ SPOLUPRACOVNÍKY.“

S globální proměnnou světa měníme tvář tradičního vzdělávání. Vzdělávání je příprava na život!
Rozhodujícím faktorem pro vytváření efektivní „učící a učící se školy“ jsou lidé, kteří jsou nejcennějším kapitálem, které škola má. Učící se organizace (Learning Organization) jsou dynamickým systémem, který funguje na základě adaptace a zlepšování organizace jako celku. V takové organizaci – škole lidé zlepšují své schopnosti dosahovat požadovaných výsledků, učí se, jak se učit společně s ostatními. Učící se škola se vyznačuje systémovým myšlením, kulturou organizace, nadšením kvalitních zaměstnanců, pozitivním a profesionálním přístupem a je zárukou naplnění vize školy.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se na našich sociálních sítích.