Základní škola
Montessori Ostrava

Základní škola Montessori Ostrava v roce 2016 rozšířila síť česko – anglických Montessori škol v Ostravě, které nabízí komplexní a propojené vzdělávání od jeslí předškolního věku až po základní školu a dospělost (připravujeme). Školy na sebe navazují a umožňují tak dětem plynulý přesun z nižšího na vyšší stupeň.

Montessori Ostrava všestranně rozvíjí děti ve věku od 18 měsíců do 15 let v prostředí, které je pro ně připravené. Nachází se v klidné a dobře dostupné lokalitě Mariánských Hor a Hulvák. Disponuje vlastní tělocvičnou a zahradou. Nabízí moderní vzdělání vycházející převážně z  Montessori pedagogiky s důrazem na výuku jazyků, ale nicméně škola je otevřená dalším pedagogickým přístupům a z každého volí právě to vhodné pro daný věk a potřeby dětí.

Základní škola Montessori Ostrava je škola prvního a druhého stupně, třídy jsou věkově smíšené, abychom podpořili proces učení a přirozené soužití dětí. V každé třídě jsou dva až tři kvalifikovaní učitelé a asistent a učitelé AJ využívající metodu CLIL (Vybrané předměty běží v angličtině.).

Chceme inspirovat naše žáky k samostatnosti, sebeuvědomění a aktivnímu přístupu k životu. A především si přejeme, aby každý z nich mohl budovat svou životní cestu s autenticitou a odvahou. Po základní škole připravujeme Montessori lyceum.

Základní škola, která děti motivuje
a pomáhá jim v jejich rozvoji.

Že to děláme opravdu jinak?

Zavítejte a přesvědčte se na našich sociálních sítích.