Základní škola
Montessori Ostrava

Myslíte, že výběr základní školy pro vaše dítě není důležitý? Právě naopak! Nejenom, že základní vzdělávání je povinné a dítě v základní škole bude trávit dalších následujících 9 let, ale základní škola je prvním větším odrazovým můstkem pro jeho další vzdělávání a pro budoucí profesní život.

Základní škola, zejména pak 1. třída a celý 1. stupeň základní školy učí dítě prvním povinnostem a samostatnosti, už to není jen celodenní hraní a dovádění jako v mateřské škole.

V naší základní škole učíme děti přirozenou cestou, s radostí a prostřednictvím Montessori prvků a pomůcek. Mottem naší školy tak oprávněně je: „Aby k nám děti chodily rády…“.

Přestože naše základní škola je školou soukromou, platí pro nás Rámcové vzdělávací programy dané školským zákonem, tak jako pro kteroukoliv jinou základní školu v České republice. Cíle a obsahy vzdělávání jsou v naší základní škole dány. Nicméně cesta, tedy způsoby, jak cílů dosáhneme, se od tradičních základních škol, u nás liší. Klademe důraz na individuální přístup, na vzdělávání vycházející z Montessori pedagogiky, na moderní technologie ve výuce a stále větší potřebu vícejazyčného vzdělávání.

Přidanou hodnotou v naší základní škole je komplexní výchova a výuka dětí pro život. V centru dění je vaše dítě, jeho potřeby a rozvoj.

Naše základní škola je moderní výchovně vzdělávací instituce. Investujeme do vybavení školy tak, aby splňovala podmínky pro kvalitní a atraktivní výuku, ale především usilujeme o vytváření přátelského, rodinného a podnětného prostředí, které děti motivuje a pomáhá jim v jejich rozvoji.

Podporujeme zvídavost dětí a povzbuzujeme je, aby si našly svou vlastní cestu rozpoznávat a schopnost se učit. Děláme vše, aby se u nás vaše děti cítily dobře.

Osobnost pedagoga hraje v naší základní škole klíčovou roli. Klademe důraz na jeho odbornou a metodickou způsobilost, hledáme osobnosti chápající nejen potřeby dětí, ale také principy naší základní školy.

Základní škola, která děti motivuje
a pomáhá jim v jejich rozvoji.

Že to děláme opravdu jinak?

Zavítejte a přesvědčte se na našich sociálních sítích.