Základní škola Montessori Ostrava je Montessori školou akreditovaná MŠMT.

Pedagogický přístup je založen na Montessori filozofii a výuka ve všech předmětech vychází z Montessori metodiky. Vzdělávací obsah Montessori základní školy plně vychází z oblastí MŠMT (RVP), některé vzdělávací oblasti jsou však sloučeny pod souhrnným názvem (např. Kosmická výchova – zahrnuje v sobě vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a svět práce).

Plně tak naplňujeme požadavky českého vzdělávacího plánu a děti odcházející ze základní školy Montessori Ostrava se velmi dobře umísťují v přijímacích zkouškách na české střední školy (Do roku 2025 zatím na 8letá.).

Vzdělávací obsah Montessori základní školy plně vychází z těchto oblastí, některé vzdělávací oblasti jsou však sloučeny pod souhrnným názvem (např. Kosmická výchova – zahrnuje v sobě vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a svět práce).

1. stupeň
Vzdělávací oblast Vzdělávací obory (předměty)
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Matematika a její aplikace Matematika
Informační a komunikační technologie Informatika
Kosmická výchova Kosmická výchova
Umění a kultura Výtvarná výchova
Hudební výchova
Člověk a zdraví Tělesná výchova