PRŮVODCE 1. TROJROČÍ, TŘÍDNÍ UČITEL

Mgr. Denisa Rýparová

denisa.ryparova@montessori-zs.cz

Mým snem bylo věnovat se práci s dětmi.

Ten jsem si postupně plnila studiem na vysoké škole. V průběhu studia jsem se zabývala sportovní gymnastikou, která se stala mou vášní a nyní jsem trenérkou závodních družstev. Dále jsem prošla řadou brigád, od vedení cvičení s dětmi ve školkách, ve škole, či jsem byla vedoucí na pobytových a příměstských táborech.

Během studia na vysoké škole jsem získala zkušenosti i s dětmi s různými typy postižení. Všechny děti považuji za originální bytosti, které vyžadují jiný a individuální přístup práce. Mým cílem je aby se dál rozvíjely ve svých dovednostech a schopnostech. Baví mě směřovat děti po jejich cestě za vzděláním a poznání.

Konzultační hodiny: středa 14:30-15:30

PRŮVODCE 1. TROJROČÍ

Bc. Kateřina Matušíková, DiS.

katerina.matusikova@montessori-zs.cz

Pocházím z Frýdku-Místku. I když jsem vystudovala střední pedagogickou školu, měla jsem z učitelské profese obrovský respekt a  má profesní dráha se klikatila více směry. Týkala se však práce s lidmi a především s dětmi.
Měla jsem možnost okrajově pracovat s dětmi z náhradní rodinné péče. Poté jsem byla učitelka v mateřské škole. Také jsem pracovala s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. Nakonec jsem získala praxi i jako učitelka na 1. stupni základní školy.

Co se týče mého vzdělání. Vystudovala jsem obor sociální patologie a prevence na Slezské Univerzitě v Opavě. Nyní studuji učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mimo všeobecné znalosti ze speciální pedagogiky se blíže specializuji na logopedii a etopedii.

Mám ráda umění, ať už jde o výtvarné, hudební, dramatické aj., které obohacuje mou fantazii. Cvičením jógy pečuji o svou fyzickou i psychickou stránku. Mou filozofií je ochrana přírody i lidských práv. Svůj mozek rozvíjím pomocí sebevzdělávání. Jelikož je důležitý i odpočinek, nesmí u mě chybět chvíle pro procházky, poznávací výlety, četbu, ale i lenošení. Tyto všechny aktivity naplňují mou duši.

Mám zkušenosti z klasického i tzv. alternativního proudu školství. Jsem velice ráda za příležitost se profesně i lidsky rozvíjet právě na této škole. Přímou praxi s Montessori pedagogikou nemám, ale jako pozorovatel jsem si všimla, že principy jdou pořád s dobou. Rozvíjí osobnost po všech směrech a neupíná se jen k vytvoření bezchybného aktéra ve vědomostních soutěžích. Oceňuji na každé škole, když přistupuje k dítěti nejen s respektem, ale i jako ke kolegovi se kterým společně prochází silné i slabé stránky a objevují svůj potenciál bez rivality k ostatním. Mám ráda, když se nemusím držet jen striktních metod a je prostor i na dělání chyb a pracovat s nimi bez pocitu strachu ze selhání nebo posměchu okolí. Z každé chyby se totiž člověk poučí a čím víc toho může vyzkoušet ve škole, tím méně chyb udělá v životě.

Zajímavost: Jsem pravák, ale zuby si zvládnu vyčistit jen levou rukou.

Konzultační hodiny: středa od 15:00 do15:45

PRŮVODCE 1. TROJROČÍ

Mgr. Magdaléna Marková

magdalena.markova@montessori-zs.cz

Vystudovala jsem všeobecné gymnázium v Brně a v průběhu studia jsem se věnovala aktivitám ve sportovních oddílech s dětmi a mladistvými. Po maturitě jsem nastoupila na VŠ v Ostravě, kde jsem i dokončila studium učitelství pro 1. stupeň základního vzdělání. V průběhu tohoto studia jsem se věnovala také doučování žáků prvního stupně a doplnila jsem si kurz Hejného matematiky. V průběhu posledního roku a půl studia jsem působila jako průvodkyně prvního trojročí v základní škole, která stavěla na hodnotách a metodice Montessori.

Miluji práci s dětmi a dává mi smysl učení v souvislostech, uceleně a prožitkem. Mým cílem je pomoci dětem nacházet vlastní cestu k učení, vzdělávat smysluplně a vytvářet prostředí a kolektiv, kam se děti těší, kde se učí s radostí a kde mají prostor pro poznání nejen světa, ale také sebe sama. Ráda pomáhám tvořit místo, které nabízí možnost poskytnout každému dítěti vlastní potřebné tempo, individualizovaný, osobní a respektující přístup.

Konzultační hodiny: středa od 14:30 do 15:30

PRŮVODCE 2. TROJROČÍ, TŘÍDNÍ UČITEL, HYDROPONICKÁ FARMA, METODIK PREVENCE

Mgr.et Bc. Georgica Trojáková, DiS.

georgica.trojakova@montessori-zs.cz

Jsem vychovatelkou, průvodkyní v družině. Ano je to role, kterou v této škole zastupuji. Ale pokud mohu říct, co ve škole dělám, pak jsem součástí celku, který mě činí šťastnou.

Vystudovala jsem Vyšší zdravotní školu obor porodní asistentka, díky tomuto studiu jsem se na několik let profesně uplatnila ve FNsP v Ostravě-Porubě. V období mateřské dovolené jsem se rozhodla rozšířit si obzory a vystudovala jsem Vysokou školu Báňskou obor management-ekonomika a stal se ze mě bakalář, zároveň jsem se profesně realizovala jako cvičitelka těhobiku a cvičení s dětmi. Vzhledem k tomu, že jsem po mateřské dovolené nemohla najít práci v oboru, který jsem vystudovala, začala jsem s dalším studiem v sociální oblasti, a stala se pracovníkem v sociálních službách. Během tohoto studia jsem již pracovala, a to jako instruktorka sebeobrany dětí ve středisku volného času. V tomto období jsem zjistila, že práce s dětmi mě velmi naplňuje, a tak jsem opět navštívila studijní prostředí – tentokrát na Ostravské univerzitě, pedagogická fakulta obor vychovatel a pedagog volného času. Po dokončení studia jsem nastoupila na základní školu jako asistentka pedagoga, kde jsem působila po dobu dvou let a zároveň jsem stále pracovala jako instruktorka sebeobrany.

V současné době opět studuji na Ostravské univerzitě obor koordinovaná rehabilitace v sociální a zdravotní oblasti, neboť je nutné, abych dosáhla magisterského titulu a mohla učit. Je mi velmi blízký Montessori způsob myšlení. Umožňuje nám to přemýšlet nad tím, jaký směr, vzor můžeme dát našim dětem. Tři roky jsem byla součástí ZŠ Labyrint ve Lhotě u Opavy, kde jsem působila jako vychovatelka, odborník z praxe i asistent pedagoga, ale hlavně jsem byla průvodcem pro první a třetí trojročí.

 

Konzultační hodiny: pondělí od 14:15 do 15:00, případně dle domluvy

PRŮVODCE 2. TROJROČÍ, VEDENÍ HYDROPONICKÉ FARMY

Ing. Radka Wolfová, Ph.D.

radka.wolfova@montessori-zs.cz

Má cesta k učitelství byla hodně dlouhá a spletitá. Na střední škole jsem se začala zajímat o ekologii a na základě toho jsem si zvolila a vystudovala obor Environmetální inženýrství na Vysoké škole Báňské v Ostravě. Při zpracování diplomové práce jsem se zamilovala do chemie a na této škole pak pokračovala i v doktorském studiu. V rámci doktorského studia jsem vedla různá laboratorní cvičení nejen z oblasti chemie a zjistila jsem, že mě baví připravovat netradiční výuku a hlavně vzdělávat a popularizovat vědu. Nejlepším výsledkem bylo pro mně vidět šťastné a vědou zaujaté žáky, které na začátku chemie vůbec nebavila a nakonec ani nechtěli, aby výuka skončila. To mne přivedlo na myšlenku dodělat si pedagogické minimum během rodičovské dovolené a jít cestou pedagogickou a ukázat žákům, že přírodní vědy nemusí být strašákem, dají se pochopit a že mohou být zábavné.

Po rodičovské dovolené jsem měla to štěstí, že jsem svou myšlenku mohla rozvíjet a aplikovat ve Velkém Světě Techniky. Vytvářela jsem zde vzdělávací programy z různých oblastí přírodních věd. Při jejich tvorbě jsem měla několik zásad. Každý modul musel být zahalen do příběhu, kde každý žák měl roli, aby zapomněli, že se vzdělávají. Rovněž jsem vycházela z principů názornosti a individuálnosti, kdy se dobře informace pamatují, když projdou žákovi mezi rukama a bude je vnímat všemi smysly a hlavně si na různé zákonitosti přijde sám. Z toho důvodu jsem se snažila ve výuce využívat kroky Badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cílem je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost. Bohužel se mi tato metoda těžko aplikovala, protože žáky jsem měla vždy jen na velice krátkou dobu. Rozhodla jsem se najít nové působiště, kde mohu žáky dlouhodoběji vzdělávat a aplikovat své myšlenky i zásady, což škola Montessori zcela splňuje. Navíc uplatňuje pro mne přijatelné výchovné principy, kdy je dítě rovnocenným partnerem a vzdělává se v pozitivní atmosféře plné energie. Miluji přírodu a vědy s ní spojené a své nadšení z bádání v přírodních vědách bych ráda přesunula i na žáky této školy.

Konzultační hodiny: pondělí od 14:30 do 15:00

PRŮVODCE 2. TROJROČÍ

Mgr. Marcela Kováčová

marcela.kovacova@montessori-zs.cz

Po absolvování Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci jsem se stala studentkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem získala magisterský diplom v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ A SŠ, aprobace český a francouzský jazyk. Po mnohaletém působení ve státním školství jsem nabyla cenných pedagogických zkušeností při práci s dětmi nejen na 2., ale i na 1. stupni ZŠ.

V roce 2013 jsem se ze zdravotních důvodů ocitla mimo školskou sféru. Byl mi tak darován vzácný čas znovu objevovat svou vnitřní sílu a pozvolna měnit své vnímání života. K principům Montessori pedagogiky jsem se tak dostala v době, kdy jsem stála na křižovatce několika možností. Dlouho jsem na ní ale nemusela přešlapovat díky setkání se zakladatelkou MŠ a ZŠ Monte, paní Mgr. Marií Švrčkovou, Ph.D., která mi dala příležitost stát se součástí této školy. Základní principy Montessori pedagogiky jsou blízké mému osobnímu postoji k životu, k dětem i k sobě samotné. Slova jako respektovat, vnímat jedinečnost, vést k objevování vnějšího i vnitřního světa, dávat příležitostneposuzovat a neporovnávat – „květ nepřemýšlí o porovnávání se s vedlejším květem, zkrátka kvete“ jsou pro mne důležitá.

Cesta za poznáním je někdy přímočará a někdy se klikatí. Nezáleží na tom, jakou rychlostí se po ní pohybujeme, důležité je, že si užíváme proces poznávání a tvoření něčeho nového.

Konzultační hodiny – pondělí od 14:15 do 15:00.

PRŮVODCE 2. TROJROČÍ

Mgr. Dita Molcarová

dita.molcarova@montessori-zs.cz

Po dokončení magisterského studia v oboru matematika – zeměpis jsem získala praxi na 2. stupni základní školy v Českých Budějovicích. Dalších cenných zkušeností jsem nabyla na pozici garant a kvalifikovaný lektor přírodovědných programů ve vzdělávacím centru v Ostravě. Mou činností bylo prostřednictvím vzdělávacích aktivit vnést do běžného edukační procesu hravost, tvořivost, teamovou spolupráci a vzájemnou komunikaci. Během pracovního procesu jsem si zvýšila kvalifikaci v mém vzdělání na Pedagogické fakultě Ostravské university o Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ. Ve své oblasti se neustále vzdělávám a poznávám nové trendy ve výuce prostřednictví literatury, různých kurzů a zajímavých přednášek.

Práce s dětmi mě naplňuje, proto i mimo školní prostředí strávím čas na různých táborech pro děti. Cítím, že interakce s dětmi mimo třídu je stejně důležitá jako ta učební. Těší mě, že jsem se stala členem týmu ZŠ Montessori. Jsem otevřená novým výzvám a mohu se zde podílet na moderním vzdělávání žáků, ovlivňovat edukační proces hravostí, tvořivostí a vytvářet nová řešení. Ráda bych u dětí probudila nadšení, podpořila jejich zájem, dětskou zvídavost a motivaci porozumět světu kolem sebe. Přála bych si, aby všichni žáci zažívali svůj osobní úspěch.

.

Konzultační hodiny: pondělí od 14:30 do 15:00

PRŮVODCE 2. TROJROČÍ

Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová, Ph.D.

martina.matejicek@montessori-zs.cz

V týmu učitelů základní školy jsem v tomto školním roce nováčkem. Po absolvování studia Učitelství pro I. stupeň ZŠ se specializací Anglický jazyk jsem několik let působila na tradičních základních školách, kde jsem se setkala nejčastěji se zaběhaným způsobem frontální výuky. Musím přiznat, že pro mé profesní začátky byl tento způsob práce také typický. V průběhu času jsem se stala maminkou dvou úžasných dcer, a tak mě často při pozorování výuky na základních i středních školách napadalo, zda bych si přístup, který jsem zde nejčastěji viděla, přála pro své děti. Začala jsem si více uvědomovat odpovědnost, kterou za rozvoj dětí a mladých lidí mám. Člověk má, když se učí, vycházet ze své přirozenosti a zažívat pocit radosti a štěstí, což mu bohužel klasické školství často spíše kazí. V reakci na tyto úvahy se mé profesní působení přirozeně stočilo směrem k alternativním podobám vzdělávání. Systém, který vytvořila Maria Montessori, a jeho východiska mi osobně dávají velký smysl. Inovativní metody jsem se pokoušela zavádět do praxe na základní škole, kde jsem minulé tři roky působila, teď se vrhám do vod „čisté“ alternativy a velmi se na to těším!

Konzultační hodiny: pátek od 14.15-15.00

UČITEL A METODIK MONTESSORI PEDAGOGIKY

Mgr. Mario Večerek

mario.vecerek@montessori-zs.cz

Již při studiu na pedagogické a přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jsem se zabýval alternativní pedagogikou, projektovou metodou, ekologií a humanitními vědami a bylo jen otázkou času, kdy se to propojí a potkám se s Montessori pedagogikou.

Nejprve jsem v roce 2004 opustil klasické školství a odjel na stáž do inovativní školy na Kavkaz a měl možnost poznávat tamní inovátory (M.P. Ščetinin, Š. Amonašvili aj.)  A pak jsem se v roce 2008 setkal v Moskvě s Phyllis Wallbank, žákyní Marie Montessori. Začal jsem studovat předškolní, později školní Montessori pedagogiku (český diplomový kurz pro věk 3-6, později diplomový kurz pro 6-12 let).

Působil jsem v Montessori školkách a od roku 2013 na Montessori škole v Praze. V té době jsem se účastnil Montessori kurzu AMS (6-9 a 9-12) a doplnil jsem si vzdělávání rozšiřujícím studiem pro 1. stupeň ZŠ na TU v Liberci. V roce 2016 se vracím zpět do Moravskoslezského kraje a podílím se na rozvoji nových Montessori škol v kraji.

Na Montessori škole Ostrava plním funkci Montessori metodika. Těší mě, že ve škole panuje tvůrčí a vstřícná atmosféra, která mi umožňuje zúročit pestré zkušenosti a uplatnit vlastní kreativitu.

UČITEL ANGLICKÉHO JAZYKA

Daniel Sargeant

daniel.sargeant@montessori-zs.cz

Having developed a passion for the English Language and imparting the knowledge and appreciation for the vernacular through education. Dan decided to follow a path into teaching.

He currently studies English Language for Education and relishes the opportunity to share and help students in their own educational journeys.

Dan believes the Montessori way can truly develop students´ ownership in their approach to learning and their environment. Gifting students with agency and the opportunity to naturally grow.

Outside of School, Dan loves sport, especially Tennis. Being from England, he also enjoys Football and Rugby. He is regularly in the kitchen where he enjoys cooking.

 

Consultation hours: 2:15 – 3:00 p.m. (Monday)

UČITEL ANGLICKÉHO JAZYKA

Bc. Veronika Halaszová

veronika.halaszova@montessori-zs.cz

Láska ke vzdělávání mě provází celoživotně a láska k jazykům jakbysmet. Byť moje pedagogická činnost začala v korporátním prostředí s dospělými, po návratu do České republiky z Anglie, kde jsem žila a studovala téměř 10 let, jsem se rozhodla jít jinou cestou a uplatnit všechny své nabyté zkušenosti zpátky v domácím vzdělávacím systému, který zajisté unese mnoho změn. Ve své praxi se věnuji hlavně vytváření bezpečného prostředí, abychom společně se studenty mohli objevovat svět a sami sebe ve světle jiného jazykového systému a co nejvíce si tak rozšířili obzory a načrtli budoucnost překypující neprobádanými možnostmi.

 

Konzultační hodiny: 14:15 – 15:00 (pondělí)

UČITELKA KOSMICKÉ VÝUKY, MATEMATIKY A ANGLICKÉHO JAZYKA

Erica Martinez

My name is Erica Martinez, I’m from Dallas, TX. I received my bachelor’s degree in Child Development from Texas Woman’s University in 2004 and I received my TEFL certificate from Azusa Pacific University in 2013.
I moved to Ostrava in August 2010 and I have been living here, teaching English ever since. I have experience teaching in kindergartens, elementary schools and high schools as well as adults in large groups, small groups, one on one all from the ages of 3 to 63. When I was little I never imagined myself being a teacher but now that I am a teacher I can’t imagine doing anything else! I absolutely love my job! I love imparting knowledge to people and giving them a practical skill they can use in their everyday life. I am so happy to be a part of the pedagogical team here at Monte. Everyone here is so kind and really focused on creating the best environment for our students. Apart from work I enjoy spending time with my daughter, swimming, Latin American and swing dancing, hanging out with friends, traveling and going to the cinema. If you see me around campus, don’t be afraid to say hello and come practice your English with me! Ale taky umim cesky!

UČITEL ANGLICKÉHO JAZYKA

B.A. Collin Rymer

I’m very excited to be a part of the fine group of teachers, staff, and students at both the upper levels of the Vyšší odborná school as well as the primary and preschool levels of the Montessori Ostrava school downstairs. Engaging with children educationally and emotionally in the classroom has become a passion for me over the years, a passion which I am happy to bring to the students here. My goal is to teach my native language, English, to students through humor, music, history, art, and literature—and through other mediums which make learning a language more natural and enjoyable.
I was born in the mountain town of Bend, Oregon, in the United States. I grew up skiing, snowboarding, hiking, camping, climbing mountains, cycling, mountain biking, running, and playing music. I’m still very passionate about all of these activities and try to still do most of them while living in Ostrava. I moved here in 2012, and have been teaching at the elementary and adult levels since then; before that, I graduated with a Bachelor of Arts degree in English Literature from the University of Oregon. During a brief stint in Prague, I completed an intensive TEFL program with Oxford TEFL.
I enjoy living in Ostrava with my lovely newly-wedded wife, Tereza, and my wild, yet thoroughly cute and enjoyable cat, Luna.

UČITEL FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

Bletton Geoffroy Yrieix

I’m French, from the Paris region, after traveling many years, I decided to settle in Ostrava, I like the city and the generous people. I studied in La Sorbonne Université de Paris, cetified teacher of French language, since 15 years, I’m working in different school and university.
Since this year, I’m teaching French language in Montessori Ostrava, with activities, games, caring of every children, according to their needs and habilities. For children, French as a second foreign language is easy, because around half words are the same one in English and in Fench. And French language enable to speak easily Italian, Portuguese or Spanish.

Young boy, my parents placed me in Montessori preschool, it was important for my development. That’s why it is natural for me to teach French for children in Montessori Ostrava.
What I like there is that children are more mature, they are more independant and more willing to help them each other. Specially, in Montessori Ostrava, I appreciate the professionnalism and the kind of the pedagogical team, and the fact that the school is very confortable, well equiped, everything is possible! And children are making progress with pleausure!

ASISTENTKA PEDAGOGA

Dana Skálová

Má cesta k dětem byla podvědomá a také klikatá. Už v dětství jsem si přála pracovat jako zdravotní sestřička. Jako dítě jsem pečovala o vše, co podle mne, mělo duši: koťátka, pejsky, papoušky, domácí a užitková zvířata. K lidem jsem nacházela cestu postupně. Většinou jsem zaujímala pozici vrby, kdy se mi nejdříve přátelé svěřovali se svými niternými pocity, starostmi a později se přidávali i lidé, téměř cizí, se kterými jsem se při různých příležitostech dala do řeči. Najednou jsem si uvědomila, že mi ten člověk otevírá své srdce. Dnes již svou přednost využívám vědomě a především jsem oporou, pomocníkem a průvodcem dětem.

Každému z nich poskytuji pocit jistoty, bezpečí, opory a pomoc, pro kterou si již samo chodí. Vidět zářivé oči spokojeného dítěte mi přináší pocit naplnění, a ten dále vkládám do jeho dalšího rozvoje.

Montessori pedagogika mi zcela učarovala především tím, že děti vede, nikoli k slepému plnění příkazů autorit, ale hlavně k osobnostnímu růstu, schopnosti poznávat sám sebe, pracovat s informacemi a přirozeně nalézat své místo ve společnosti.

Pracovala jsem jako recepční v Luhačovicích ve wellness hotelu Rezidence Ambra a.s., později na rezervačním oddělení. Po narození syna jsem se plně oddala práci s dětmi.

Vystudovala jsem VOŠ sociální pedagogiku v Ostravě, pracovala s dětmi ve vyloučené lokalitě a nyní se chci věnovat studiu na vysoké škole v oboru Speciální pedagogika – logopedie.

Když věřím v dítě, dítě věří ve mne.

UČITELKA ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA

Orriana Parraga

Pocházím z Venezuely, v České republice učím španělštinu od roku 2010. Mám zkušenosti s výukou studentů Matičního gymnázia i dospělých na soukromé jazykové škole Toplingva. Výuku vnímám jako kreativní proces a je pro mne velmi inspirující, když studenti získávají zábavnou formou praktické znalosti.

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

Ing. Jana Mančíková

jana.mancikova@montessori-zs.cz

Od první třídy jsem se toužila profesně věnovat dětem, ale ze zdravotních důvodů jsem svůj sen nemohla uskutečnit. Tím pádem se má profesní dráha ubírala jiným směrem. Po studiích jsem se během své práce zahraničního managera ve společnosti UVB TECHNIK s.r.o. 9 let pohybovala v prostředí válcoven a koksoven a cestovala do různých koutů světa.

Po narození dcerky a dalších dvou dětí jsem si ujasnila, kudy bych se dále chtěla profesně ubírat, kam směřovat, jak se dále rozvíjet i vzdělávat. Respektující přístup je pro mne ve vztahu nejen k dětem jeden z nejdůležitějších. Děti ráda pozoruji, povídám si s nimi a učím se od nich. Jsou pro mne vším. A protože se v Hlučíně otevíraly Montessori kroužky, zapojila jsem se do jejich aktivit. Posléze jsem pracovala jako lektorka v Montessori školičce a poté jako vychovatelka ve škole M. Tyrše v Hlučíně v Montessori třídách.

V dubnu letošního roku jsem začala spolupracovat se Základní školou Montessori Ostrava. Uvítala jsem, že se jedná o prostředí malé školy, kde mne navíc nadchly dosavadní jazykové i všeobecné znalosti dětí. Těším se, že se od září stanu součástí skvělého týmu učitelů a průvodců.

VYCHOVATEL

Mgr. Jakub Marek Nedbal

jakub.nedbal@montessori-zs.cz

Tvořivost, zkoumání, objevování, radost, volnost, příroda, úsměv, znalosti, zájem, otázky a vědomosti. Učit se z chyb a dívat se na svět jinak, protože i samotná cesta může být cíl. Všechny tyto aspekty vidím, když si představím Montessori.

Na střední škole jsem vystudoval předškolní a mimoškolní pedagogiku a už tehdy jsem mohl poznávat, jaké kouzlo pedagogika má. Praxe ve školských zařízeních mě utvrdila v tom, že bych rád pracoval s dětmi. Má cesta nadále pokračovala na vysokou školu, kde jsem vystudoval sociální pedagogiku. Během tohoto studia jsem získával cenné znalosti a zkušenosti. Pracoval jsem ve volnočasovém středisku pro děti a mládež a taktéž jsem byl osobní asistent chlapce se zdravotním postižením. Všechny tyto zkušenosti byly pro mě získanými vědomostmi, za které jsem vděčný.

Nyní je čas na další životní kapitolu, a to stát se vychovatelem, průvodcem v družině na této škole. Vím, že každé dítě potřebuje individuální přístup, pocit bezpečí, důvěru a jistotu v sama sebe a v okolí. Věřím, že svým přístupem k dítěti, mohu pomoci jeho krokům ke znalostem a odpovědnosti.

Volný čas rád trávím jízdou na kole, turistikou, či plaváním. Rád si i přečtu dobrou knihu. Za zmínku stojí i to, že jsem součástí divadelního souboru Osud, kde se věnujeme tvorbě preventivních programů skrze Divadlo fórum.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Filip Jadlovec

psycholog@montessoriostrava.cz

Psychologii jsem vystudoval v roce 2009. Mám praxi v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, soukromého sektoru a školství. Školství je oblast, které se věnuji průběžně již více než deset let a je to neodmyslitelná část mé profesní náplně. Práce je to náročná, ale velmi kreativní, flexibilní, a to nejen při práci s dětmi, ale také s pedagogy a rodiči.

KLINICKÝ LOGOPED

Mgr. Hana Gajdošíková

Logopedii jsem vystudovala na vysoké škole v Olomouci. Poté jsem pracovala v lázních Klimkovice na dětském oddělení, kde se logoped věnuje zvláště pacientům s kombinovaným postižením, nejčastěji s dětskou mozkovou obrnou, dětem po těžkých úrazech… Následovala práce v ambulanci klinické logopedie a po absolvování řady kurzů a praxí, také složení atestační zkoušky. Nyní pracuji v logopedické ambulanci v Havířově.
V rámci spolupráce s dalšími odborníky a zvláště s rodiči, pracuji nejen na nápravě výslovnosti, ale na celkovém rozvoji dítěte. Je důležité, aby děti uměly vnímat okolí, správně rozuměly tomu, co jim říkáme, zvládly vyjádřit svá přání a potřeby, uměly efektivně komunikovat…, zkrátka, aby co nejlépe uspěly v životě.

PRŮVODCE 2. TROJROČÍ (momentálně RD)

Ing. Jana Bouchalová, Ph.D.

Můj profesní start započal na Vysoké škole báňské, kde jsem se věnovala oboru Environmetální inženýrství. Po ukončení studia jsem pokračovala ve stejných šlépějích
na doktorském studiu v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu. Během tohoto studia jsem mohla přičichnout k výuce studentů, kde započal můj zájem o vzdělávání mladých lidí.
Zkušenosti jsem již měla z doučování žáků, různých táborů, lyžařských kurzů apod., tudíž jsem se přihlásila ke studiu učitelství odborných předmětů a vysokoškolské pedagogiky.
V průběhu studia učitelství jsem byla členem výzkumného ústavu na VŠB – TUO. Mohla jsem tak rozvíjet svou vášeň pro vědu, kterou bych nyní ráda předala dětem. Zároveň jsem v posledním roce absolvovala semináře Montessori pro děti ve věku 6 – 12, díky nimž jsem mohla nahlédnout do tajů předávání informací dětem ojedinělým způsobem.

V posledních době postrádám smysl frontální výuky a oslovila mě filosofie individuálního přístupu k dětem. Mohu říci, že od první chvíle strávené na této škole na mě dýchla velmi pozitivní atmosféra a energie. Je to pro mě příležitost stát se součástí kvalitního týmu a těším se na spolupráci s kolegy i dětmi. Mám blízko k přírodě a k vědě. Ráda bych dětem pomohla odhalit tajemství naší Země zábavnou formou například pomocí pokusů.