Dodavatel stravy

Jídlo je do školy dodáváno ze školní jídelny Zdravá vařečka.

Dodavatel má vlastní dopravu a jídlo dováží přímo do základní školy. Pro převoz jídla má základní škola zajištěny vlastní nerezové nádoby a termoboxy, které jsou k tomu určeny. V rámci převozu jsou termoboxy umístěny v zadní části automobilu určené výhradně pro převoz jídla. Po transportu je jídlo přeneseno do výdejny a při dodržování hygienických podmínek umístěno do termoportů s ohříváním, aby byla udržována teplota jídla.

Výdejna jídla

  • Jídlo vydává zaměstnankyně (kuchařka) s průkazem o zdravotní způsobilosti.
  • Výdejna jídla je samostatnou místností a je umístěna v budově školy.
  • Výdejní část je společně s jídelnou.
  • Vybavení jídelny tvoří stoly a židle odpovídající požadavkům věkové skupině dětí od 6-15 let.

Jídelníček

Na stavbě jídelníčku pro děti spolupracuje šéfkuchařka jídelny s ředitelem školy. Jejich společným cílem je sestavovat dětem pestrý jídelníček tak, aby byl v souladu s platnými normami a zároveň odpovídal zásadám zdravého stravování. Obědy objednávají rodiče přes stránky www.strava.cz a nebo přes novou aplikaci Strava.

Zařízení školního stravování je vybaveno moderní technologií. Při přípravách jídla se dodržují veškeré hygienické předpisy odpovídající normám EU. Stravování dětí je plně v souladu s platnou legislativou, je zajištěno kvalifikovaným personálem a podléhá pravidelným interním i externím kontrolám v oblasti hygieny, financování a skladby jídelníčku.

Závěrem

  • Stravování dětí je oblastí, které je věnována v naší škole velká pozornost.
  • Děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování, k odpovídajícím společenským návykům a ke konzumaci zdravých potravin.
  • Zároveň je respektováno jejich osobní tempo při jídle, množství jídla, které dítě sní a případná nechuť ke konzumaci některých potravin.
  • Děti do jídla nenutíme.