Angličtina ve škole

Základní škola Montessori Ostrava klade vysoký důraz na výuku jazyků. Angličtina je zařazena nad rámec standardní výuky už od 1. třídy. Angličtí učitelé s dětmi komunikuje samozřejmě nejen při výuce, ale i během svačin a obědů, na výletech a jiných cestách mimo školu, na týdenních školách v přírodě a při nejrůznějších dalších příležitostech. Tím se pro děti angličtina postupně stává zcela přirozenou součástí jejich životů, zvykají si na ni jako na prostředek komunikace, osvojují si zvuk cizí řeči, zbavují se studu a obav z ní.

Děti se učí jednat v cizím jazyce, komunikovat v přirozených, nikoli uměle vykonstruovaných, situacích a neučí se jen jazykovým znalostem, které „možná někdy použijí“, ale těm, které použijí reálně a bezprostředně.

Angličtina ve škole

Vícejazyčné prostředí ve škole pomáhají vytvářet i samy děti. V každé třídě jsou s česky mluvícími dětmi také děti, pro které je angličtina rodným jazykem, protože pochází ze smíšených rodin. Děti se poslouchají a učí se navzájem, tomu pomáhá i model věkově smíšených tříd.

Pro děti v Montessori Ostrava je komunikace v angličtině součástí jejich dne. Na konci prvního stupně mluví, čtou a rozumí minimálně na úrovni A2 . Každý rok dostává Montessori Ostrava od Statutárního města Ostrava dotaci na jazykové vzdělávání žáků v odborných předmětech (Metoda CLIL). Montessori Ostrava každoročně přispívá na přípravu žáků na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se sami na našich sociálních sítích.