Montessori podnikatelská akademie (Aplikovaná výuka a Hydroponická farma)

Od 1. třídy probíhá na Montessori Ostrava aplikovaná výuka, na I. stupni formou Montessori jarmarku, který probíhá zpravidla 2x ročně. Děti společně a samostatně prezentují a prodávají rodičům své výrobky a osvojují si tak celou řadu procesů.

Druhé trojročí pak okrajově participuje na provozu školního bufetu, kde dochází k dalšímu prohlubování praktických a reálných dovedností.

Vrchol Montessori podnikatelské akademie představuje unikátní aplikované vzdělávání na II. stupni (Druhé trojročí). Žáci se, paralelně vedle běžné výuky, řízeným způsobem zaměřují na praktické, zkušenostní a dovednostní vzdělávání v podobě hydroponického pěstování rostlin. Kromě rozvoje praktických dovedností a pochopení vědeckých principů mohou žáci získat cenné zkušenosti v oblastech environmentální výchovy, sociálního a emočního rozvoje, matematiky, kreativního myšlení a řešení problémů, prezentace, multidisciplinárního přístupu a podnikání.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se sami na našich sociálních sítích.