Účastníme se programu MŠMT šablony 1 i 2
Dotace města Ostravy na podporu cizích jazyků
Jsme součásti Ekologického programu
Jsme součásti programu ovoce a zelenina do škol
Jsme součástí programu mléko do škol
Jsme součástí programu Šablony II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015160
Jsme součástí Projektu
Projekt digitální pomůcky číslo MSMT-11327/2022