OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005403

je spolufinancován Evropskou unií.

Rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Multifunkční jazyková učebna ZŠ Montessori Ostrava
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001657

Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury ve vazbě na klíčové kompetence cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi a zajištění konektivity.

Předmětem realizace projektu je pořízení vybavení do multifunkční jazykové učebny pro 24 žáků (nábytek, jazyková laboratoř) včetně drobných stavebních úprav (elektroinstalace, vodoinstalace), konektivity a zajištění bezbariérovosti (rekonstrukce wc a pořízení schodolezu).

Na realizaci projektu jsme obdrželi dotaci z EU v rámci 111. výzvy IROP. V současné době je projekt ve fyzické realizaci, projekt by měl být ukončen do konce srpna 2024.

Projekt „Multifunkční jazyková učebna ZŠ Montessori Ostrava“ je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace města Ostravy na podporu cizích jazyků
Jsme součásti Ekologického programu
Jsme součásti programu ovoce a zelenina do škol
Jsme součástí programu mléko do škol