Multifunkční jazyková učebna ZŠ Montessori Ostrava
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001657

Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury ve vazbě na klíčové kompetence cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi a zajištění konektivity.

Předmětem realizace projektu je pořízení vybavení do multifunkční jazykové učebny pro 24 žáků (nábytek, jazyková laboratoř) včetně drobných stavebních úprav (elektroinstalace, vodoinstalace), konektivity a zajištění bezbariérovosti (rekonstrukce wc a pořízení schodolezu).

Na realizaci projektu jsme obdrželi dotaci z EU v rámci 111. výzvy IROP. V současné době je projekt ve fyzické realizaci, projekt by měl být ukončen do konce srpna 2024.

Projekt „Multifunkční jazyková učebna ZŠ Montessori Ostrava“ je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0005403
Název projektu:
ZŠ a MŠ Montessori Ostrava, Šablony pro MŠ a ZŠ I
Dotace města Ostravy na podporu cizích jazyků
Jsme součásti Ekologického programu
Jsme součásti programu ovoce a zelenina do škol
Jsme součástí programu mléko do škol