Školné se v naší školce hradí bezhotovostním převodem na účet základní školy nebo prostřednictvím hotovostní úhrady účetní školy, vždy nejpozději k 15. dni měsíce na měsíc následující. Z organizačních důvodů však upřednostňujeme bezhotovostní platby. Vedle školného rodiče hradí také za stravování dětí.

Číslo bankovního účtu

Bankovní spojení:

2400573114/2010

Ceník školného na školní rok 2019 / 2020

 • školné je vypočítáno na 1 dítě
 • školné je vypočítáno v návaznosti na státní dotace školy
 • školné je vypočítáno tak, aby byly pokryty provozní a mzdové náklady základní školy
 • školné je stanoveno na měsíční platbu
 • školné nezahrnuje stravování dětí

Platný ceník měsíčního školného:

 

Maximální počet dětí
v jedné třídě
Druh třídy Celodenní školné / 1 dítě
15 1. a 2. ročník 6 390 Kč
10 3. a 4. ročník 6 390 Kč
10 5. ročník 6 390 Kč

Slevy ze školného

 • Základní škola Montessori Ostrava standardně podporuje sourozenecké slevy po celou dobu studia.
 • Základní škola Montessori Ostrava prostřednictvím dostupných fondů poskytuje v případech hodných zvláštního zřetele stipendium (slevu) ze školného až do výše 100%. Podrobnosti u zřizovatele a ředitele školy.

Zvýhodněný ceník ročního školného – při jednorázové úhradě:

Poznámka – při nástupu během školního roku se informujte na možnosti jednorázové úhrady na tel.: 739 527 110

Ceník stravování

Úhrada za stravné zahrnuje stravování dítěte v základní škole. Výše stravného je odlišná v závislosti na věku dětí (odlišení je určeno rozdílnými výživovými hodnotami a gramáží potravin). Do ceny je zahrnuta také poměrná část nákladů za dovoz stravy.

Důležité informace:

 • Rodiče jsou povinni nahlásit vždy na týden dopředu (tj. nejpozději v pátek do 8. 30 hod. předcházejícího týdne), zda se bude dítě v ZŠ stravovat.
 • Odhlášení stravného na následující den je nutné nahlásit vždy předcházející den, a to do 8:30 hod.
 • V daný den již není možné stravu odhlásit, proto si rodiče pro dítě jídlo ve škole vyzvednou.
 • Stravné se platí formou měsíčních inkasních plateb.
 • Případné vyúčtování bude k 30. červnu a k 31. prosinci daného školního roku.