Změna je život, škola života je Montessori Ostrava

Základní škola Montessori Ostrava přijímá formou přestupu do svého programu děti v průběhu celého školního roku. Základním kritériem je volné místo v příslušném trojročí a standardní procedura přijetí, tedy setkání s rodiči a adaptační pobyt.

Do základní školy Montessori Ostrava přijímáme děti během celého kalendářního roku. Prvním krokem je domluva návštěvy u nás v Mariánských Horách na ulici Matrosovova a to buď individuálně… a  nebo na Dnech otevřených dveří.

Jakmile nám vyplníte formulář, brzy se vám ozveme s termínem společné schůzky či potvrdíme účast na Dni otevřených dveří. Toto setkání je zpravidla bez dětí, cílem je představit vám školu, její principy a zodpovědět vaše dotazy. Na místě zjistíte, zda-li naše instituce splňuje vaše představy a vy nám svěříte své dítě ke vzdělávání.

Podáním přihlášky je dítě zařazeno do pořadí na čekací listinu. Toto pořadí ovlivňuje přijetí pouze částečně, dalším kritériem je výsledek zkušebního pobytu, který dítě musí absolvovat zpravidla v rozsahu 1 týdne. O realizaci zkušebního pobytu se škola s rodiči dohodne ve chvíli, kdy dojde k uvolnění místa. Cílem zkušebního pobytu je ověřit, zda náš způsob vzdělávání je pro dítě vhodný, současně také ověřujeme základní dovednosti v danému ročníku. Poslední podmínkou přijetí dítěte je osobní schůzka obou rodičů se zástupci vedení školy.

Přijetí do vyššího ročníku je zpravidla přestupem z některé základní školy (ať už jde o dítě, které plní školní docházku ve škole na našem území nebo ve škole v zahraničí). Pokud jde o základní školu v ČR, rodiče ji uvědomí o přestupu až v případě přijetí dítěte do ZŠ Montessori Ostrava. Dokumentaci dítěte pak stávající škola zasílá nové škole na základě oficiální informace z naší strany, že dítě k nám opravdu nastoupilo.

Angličtina ve škole

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se sami na našich sociálních sítích.