Školní družina u ZŠ Montessori Ostrava: Bezpečný prostor pro rozvoj a zábavu!

Celodenní péče: Naše školní družina poskytuje dětem bezpečný a podnětný prostor pro trávení volného času před zahájením vyučování a po jeho ukončení.

Podpora rozvoje: Činnosti ve školní družině jsou navrženy tak, aby podporovaly tělesný, duševní a sociální vývoj dětí, přičemž zohledňují jejich potřebu odpočinku a rekreace po náročném školním dni.

Integrace s výukou: Naše činnosti úzce navazují na školní vzdělávací program, což umožňuje obohacovat vzdělávací proces dětí skrze interaktivní a zábavné metody.

Prostory pro činnosti: Využíváme učebny, které jsou vybaveny didaktickými materiály, stavebnicemi, společenskými hrami, a jiným vybavením pro odpočinkové činnosti dětí, včetně počítačové učebny a kuchyňské linky.

Rozvoj čtenářských dovedností: Děti mají k dispozici knihovnu s širokou nabídkou knih, které podporují lásku k četbě.

Výtvarné a pohybové aktivity: Nabízíme bohaté materiálové zázemí pro výtvarné činnosti a využíváme tělocvičnu a venkovní prostory pro sportovní aktivity.

Poslechové a hudební aktivity: Školní družina je vybavena moderními multimediálními zařízeními a interaktivní tabulí pro digitální hudební obsah. Klavír je k dispozici pro rozvoj hudebních dovedností dětí.

Kreativní zapojení do školního života: Děti se aktivně podílejí na výzdobě společných prostor školy, což podporuje jejich kreativitu a pocit sounáležitosti.

Provozní doba: Školní družina je otevřena v pracovní dny během školního roku, s výjimkou prázdnin a státních svátků.

Flexibilní časy: Ranní družina je dostupná od 6:50 do 8:10, odpolední družina pak nabízí programy od 12:00 do 17:00.

Kapacita a personál: S kapacitou 60 žáků (6-11 let) a týmem dvou kvalifikovaných vychovatelů se snažíme o individuální přístup k potřebám každého dítěte.

Naše školní družina je místem, kde se děti cítí bezpečně, jsou motivovány k učení a mohou rozvíjet své sociální a komunikační dovednosti ve spolupráci s vrstevníky.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se sami na našich sociálních sítích.