Družina

Školní družina je nedílnou součástí vzdělávacího systému naší školy. Jejím hlavním posláním je naplňovat volný čas dětí zájmovým vzděláváním. Zahrnuje jak činnosti spontánní – volnou hru dětí, tak také širokou nabídku aktivit ze strany odpoledního pedagoga, a také zájmové kroužky.

K dispozici je ve 1. NP a 1. PP  budovy, stejně jako základní škola. Družina je plně vybavena tak, aby odpovídala potřebám dětí mladšího a staršího školního věku. Mnoho času tráví děti na školní zahradě, kterou postupně zvelebujeme. Na jejich úpravách se aktivně podílí.

Družina je k dispozici žákům od 7:00 do 08:00 a odpoledne do 17:00 hod.

Unikátní vzdělávací prvky základní školy Montessori Ostrava

Co se ve družině děje?

Aktivity ve družině volně navazují na rámcový vzdělávací program ve škole. Znamená to tedy, že témata výuky a aktivity ve družině se vzájemně prolínají.
Je zde velký prostor na individuální zájmy dětí. Veškeré činnosti jsou samozřejmě dobrovolné. Děti zde mají také dostatek prostoru pro relaxaci a odpočinek.
Program školní družiny zahrnuje mnoho témat týkající se ročních období a s tím souvisejících svátků, tradic, událostí apod. Konkrétně lze zmínit např. dušičky, halloween, advent, masopust, Velikonoce, státní svátky a mnoho dalšího. Na téma je vždy nahlíženo z různých rovin. Děti mají možnost dozvědět se informace k tématu, něco si vytvořit apod.

Spolupráce s rodiči

Stejně jako ve škole, tak také ve školní družině je velice důležitá komunikace s rodiči. Pedagogové jsou rodičům plně k dispozi ke konzultacím. Nicméně jsme velice rádi, pokud si můžeme s rodiči popovídat neformálně, např. o tom, co jejich děti baví nebo o podnětech, které je napadají k fungování nebo programu družiny.
Z výše uvedeného důvodu tedy pořádáme nejrůznější akce pro děti a jejich rodiče, respektive jejich rodiny a blízké. Jedná se např. o kavárnu, jarmarky, drakiádu, vánoční trh nebo letní slavnost dne dětí. Tyto akce si děti sami připravují a organizují.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se sami na našich sociálních sítích.