ZŘIZOVATEL, ŘEDITEL

Ing. Radan Jünger

Ostravský patriot, inovátor, kreativec, podnikatel a pedagog, který v letech 2010-2019 vybudoval a řídil největší vzdělávací holding škol v České republice.

Po úspěšném exitu z vysokého školství se, v roli rodiče svých dětí, který chce jejich vzdělávání aktivně ovlivnit, věnuje rozvoji předškolních a školských zařízení. Za cíl si klade vytvořit moderní školské instituce, které reagují na měnící se vzdělávací potřeby a tvoří jinou volbu k místy zastaralému tradičnímu vzdělávacímu systému. Svou vizi založil na celosvětovém a respektovaném vzdělávacím systému Montessori pedagogiky. Absolvoval mezinárodně certifikovaný kurz AMI pro Montessori ředitele, který vedli Sue Pritzker and Eder Cuevas.

„Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péčí se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků je nekonečným procesem hledání, a je pečlivě vybírán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitele, asistentky nebo rodilé mluvčí.“

Základními kameny Základní školy a mateřské školy Montessori Ostrava jsou zapálení učitelé, nové přístupy, moderní trendy a zároveň kombinace osvědčených metod z klasické didaktiky a Montessori pedagogiky, s důrazem na výuku cizích jazyků.

Přečtěte si rozhovory se zřizovatelem, z listopadu 2018 a z března roku 2020.