Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je partnerem žáků a jejich rodičů při cestě za vzděláváním. Náš tým, který se skládá ze školního psychologa, metodika prevence a výchovného poradce podporuje učitele, žáky i rodiče při náročnějších situacích ve vzdělávání a pomáhá hledat dlouhodobá řešení, která jsou v nejlepším zájmu konkrétního dítěte. Poskytuje individuální konzultace i preventivní skupinové aktivity pro třídní kolektivy. Může se na něj obrátit kdokoli ze zaměstnanců, rodičů i dětí naší školy.

Členové poradenského pracoviště si zakládají na důvěře a individuálním přístupu.

 

Výchovný poradce: PhDr. Jaromíra Jüngerová

Školní metodik prevence: Mgr.et Bc. Georgica Trojáková, DiS.

Školní psycholog: Mgr. Filip Jadlovec

Školní logoped: Mgr. Hana Gajdošíková

Činnost pracoviště vychází z Vyhlášky č. 116/2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a z dalších legislativních úprav.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se na našich sociálních sítích.