Zahájení nového školního roku 2023/24

Zahájení nového školního roku na Montessori Ostrava se neslo v duchu radosti, smíchu a nadšení. Poděkování patří všem rodičům, kteří si udělali čas a přišli tento významný den podpořit své děti. Děkujeme rovněž všem dalším aktérů tohoto slavnostniho setkání.