ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

 • Školní družina (dále jen ŠD) zabezpečuje dětem náplň volného času v době po vyučování, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.
 • Časové rozvržení a uspořádání činnosti ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.
 • Děti přichází do ŠD se zvýšenou únavou z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace klidových učebních činností vyučování.
 • ŠD má stejný vchod i šatnu jako základní škola. Provoz ŠD probíhá v prostorách učebny školní družiny (tj. v 1. podlaží budovy školy).
 •  ŠD svou činností nazuje na výuku ve škole, děti mohou využívat materiálové zázemí prostor tříd školy. Mohou využívat pracovní centra aktivit (např. kuchyňskou linku, centrum matematiky, centrum jazyka apod.). ŠD má v prostorách třídy vymezené police – skříňky, kde jsou uloženy didaktické materiály, konstruktivní stavebnice, společenské hry aj. potřebné pro odpočinkové činnosti dětí. Vše je umístěno tak, aby si je děti mohly brát i ukládat samostatně a vyznaly se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání (viz návaznost na ZŠ).
 • Pro rozvoj čtenářských dovedností děti využívají nejen knih v družině, ale je jim k dispozici i žákovská knihovna.
 • Pro skupinové aktivity mohou děti využívat koberec ve třídě nebo šestiúhelníkové stoly. Tyto stoly využíváme také pro výtvarné a pracovní činnosti. Družina má samostatné materiálové zázemí pro výtvarné činnosti – pastelky, voskovky, barvy, papíry aj.
 • Pro poslechové činnosti používáme kazetový magnetofon s CD přehrávačem.
 • Pro pohybové a sportovní aktivity ŠD využívá tělocvičnu, náleží k prostorám ZŠ. Vstup do tělocvičny je samostatný, z venku – od parkoviště a hřiště školy.
 • Pro pohybové a další aktivity lze také využívat venkovní prostor, náležící ke škole. Zpevněnou plochu hřiště a travnatou plochu vedle budovy školy.
 • Sociální zařízení se nachází vedle učebny. Sociální zařízení má samostatnou část pro chlapce a dívky. Stejně tak je oddělena část pro učitele a vychovatele.
 • Děti, docházející do ŠD se podílejí na výzdobě společných prostor školy – chodba, šatna, jídelna a učebna.

_DSC9546

 PROVOZ ŠD při ZŠ MONTE:

 • pouze v pracovní dny, v době školního vyučování zpravidla od 1. 9. – 31. 6. Školního roku (ŠD není v provozu v době volna stanoveného ředitelkou školy, v době státních svátků, v době prázdnin)
 • od 12. 00 – 17. 30 hod.
 • počet oddělení: 1
 • věk přijímaných žáků: od 6 – 11let
 • kapacita ŠD: 30 žáků
 • počet vychovatelek: 1

Může vás zajímat