Výukovou metodu chápeme jako cestu (způsob) k dosažení stanovených výukových cílů. Výukové metody jsou aplikovány v rámci prezentace učiva v jednotlivých výukových blocích:

 • samostatná práce žáků s pomůckou, práce s knihou, práce s učebnicí, pracovním sešitem;
 • vrstevnické vyučování – učení vyučováním (učení druhého, od druhého – žák spolupracuje s druhým a sám se stává „učitelem“ nebo naopak potřebuje pomoc znalejšího spolužáka);
 • pozorování (předmětů, jevů, modelů, pokusů, činností);
 • ukázka práce s pomůckou (učitel nebo spolužák předvádí jednotlivci nebo skupině žáků);
 • experimentování při práci s pomůckou (žák sám objevuje, přichází na souvislosti)
 • metody praktické (nácvik pohybových, pracovních dovedností, pracovní činnosti, grafické, výtvarné činnosti…);
 • pokusy;
 • didaktické hry;
 • metody hraní rolí;
 • brainstorming;
 • „problémové učení“ (žákům je přednesena taková učební úloha, na kterou neznají odpověď, k odpovědi se  postupně dopracují na základě vlastní aktivity a případně za pomoci učitele);
 • slovní metody (vyprávění, instruktáž,…)
 • videoprojekce.