Praktický život je vzdělávací oblast, která je velmi úzce vázána na běžný život dítěte a přípravu pro život a fungování ve společnosti. Vede děti k samostatnosti, k rozvoji sebeobsluhy a péči o tělo a celkové zdraví. Zároveň podporuje rozvoj hrubé a jemné motoriky, vzájemné propojování obou mozkových hemisfér, a tím také podporuje zdravý rozvoj dítěte. Naučí ho zacházet velmi jemně a tiše s různými předměty, vede děti k ohleduplnosti a péči o prostředí a okolí. Aktivity praktického života jsou také přípravou pro čtení a psaní do základní školy.

Obsahem této oblasti je manipulace s předměty běžného života, dítě zde poznává věci a jejich funkci, učí se zároveň péče o vlastní osobu.
Mezi činnosti, které se dítě naučí, patří např. zavazování tkaniček, mytí rukou, prostírání stolu, jednotlivé oblasti sociálního kontaktu či kontrola pohybu. Při cvičeních s různými materiály děti poznávají přesýpání a přelévání, dítě si vyzkouší pracovat s odlišnými objemy a tvary nádob. Při těchto činnostech zároveň dochází k rozvoji trpělivosti, přesnosti, pořádku a především koncentrace.
Cvičení praktického života pomáhají samotnému malému dítěti ovládat své tělo, zpřesňovat svoje pohyby a manipulaci s předměty, a tak se stávat nezávislým a samostatným. Dochází k jeho uvědomělejšímu začlenění do prostředí a společnosti. Jsou také důležitým základem pro další rozvoj dítěte, pomáhají mu vytvářet řád a pořádek.

Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, vzájemné propojování obou mozkových hemisfér, a tím podporují zdravý rozvoj dítěte. Naučí ho zacházet velmi jemně a tiše s různými předměty.
Součásti praktického života jsou cvičení ticha a chůze po elipse.Tato cvičení přispívají ke koncentrované pozornosti, vnitřní a vnější rovnováze.