Organizace školního roku
Základní školy Montessori Ostrava 2020/2021

I. pololetí

1. 9. 2020 Zahájení výuky na ZŠ
září 2020 Třídní schůzky
22. 9. 2020 Četba dětí ze ZŠ do MŠ, 4. a 5. ročník
23. 9. 2020 Drakiáda s Hopsalínem (15.30 – 17.00)
24. 9. 2020 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
28. 9. 2020 Státní svátek (ZŠ uzavřena)
29. 9. 2020 Divadlo v ZŠ Průzkumníci v Austrálii (1.třída)
30. 9. 2020 Plavání zkušební lekce (1. ročník) na ZŠ Mexico
září 2020 Návštěva Záchranné stanice živočichů Bartošovice (předpoklad 1. – 5. třída)
září 2020 Divadlo loutek Ostrava – Hodina Komenského (4. a 5. třída)
říjen 2020 Zahájení kroužků
5. 10. 2020 Program „Buď OK“ pro 4. a 5. třídu – Centrum primární prevence  Renarkon Ostrava (8.30 – 10.00)
12. – 16. 10. 2020 Adaptační kurz na chatě Ropička pro 4. a 5. ročník
15. 10. 2020 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
22. 10. 2020 Vánoční focení
28. 10. 2020 Státní svátek – ZŠ uzavřena
říjen 2020 Lesní pedagogika Bělský les (2. a 3. třída)
29. – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
17. 11. 2020 Státní svátek – ZŠ uzavřena
18. 11. 2020 Návštěva předškolních dětí ZŠ (spolupráce 4. a 5. třída)
24. 11. 2020 Broučkiáda (1. třída)
26. 11. 2020 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
listopad 2020 Návštěva Divadla loutek Ostrava (2. a 3. třída)
prosinec 2020 Vánoční dílničky dle nabídky (2. a 3. třída)
16. 12. 2020 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
23. 12. 2020 – 3.1. 2021 Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 Zahájení výuky na ZŠ
7. 1. 2021 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
27. 1. 2021 Spolupráce MŠ a ZŠ
29. 1. 2021 Jednodenní pololetní prázdniny

II. pololetí

4. 2. 2021 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
15. 2. – 21. 2. 2021 Jarní prázdniny
4. 3. 2021 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
březen 2021 Předzápis
březen 2021 Návštěva předškolních dětí v ZŠ
1. 4. – 2. 4. 2021 Velikonoční prázdniny
5. 4. 2021 Velikonoční pondělí (ZŠ uzavřena)
duben 2021 Zápis
duben 2021 Návštěva předškolních dětí v ZŠ
Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
27. 5. 2021 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)
květen 2021 Návštěva předškolních dětí v ZŠ
1.6. 2021 Den dětí – hledání pokladů pro všechny děti. Luštění, šifry.
3.6. 2021 Veselá věda. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče.
14.6. 2021 Online beseda pro rodiče 2.-3. třída. Městská policie, téma bezpečně na internetu.
16.6. 2021 Výlet na Ropičku – celá ZŠ.
17.6. 2021 Den otevřených dveří
1. 7. – 31. 8. 2021 Hlavní prázdniny (ZŠ uzavřena)