Organizace školního roku
Základní školy Montessori Ostrava 2019 / 2020

I. pololetí

2. 9. – 20. 12. 2019

Výuky v základní škole

28. 10. 2019

Státní svátek

29. 10. – 30. 10. 2019

Podzimní prázdniny

23. 12. – 5. 1. 2020

Vánoční prázdniny

II. pololetí

6. 1. – 30. 6. 2020

Výuka v základní škole

1. 5. 2020

Státní svátek

10. 2. – 16. 2. 2020

Jarní prázdniny

8. 5. 2020

Státní svátek

9. 4 – 10. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

Hlavní prázdniny

13. 4. 2020

Velikonoční pondělí