Životopis známé osobnosti Marie Montessori si na internetu můžeme najít během několika minut, proto se historické mezníky ze života této úžasné ženy v článku nevyskytují. Článek je zaměřen především na samotnou nosnou myšlenku Montessori pedagogiky. Jak vznikla idea Montessori pedagogiky.

Odpověď je prostá, a to ze samotné prosby malého dítěte, kterého Maria Montessori potkala. Dítě ji požádalo „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ (Montessori).

Maria Montessori dítěti naslouchala a vzala si tuto žádost k srdci. Vytvořila pedagogiku, která nemá za úkol dítě a dětský charakter jakkoliv transformovat či jakkoliv měnit. V centru pedagogického působení stojí právě samo dítě. Vyučování má děti inspirovat a motivovat k tomu, aby všechno zvládly vlastními silami a tempem sobě vlastním. Dítě během svého vývoje získává dovednosti, vědomosti a vyrůstá do světa plného možností, kterých využívá na základě svých dispozic.

Dle Montessori dítě
utváří samo sebe

Každá lidská bytost se postupem času vyvíjí. Osvojuje si různé  znalosti a dovednosti, které následně aplikuje  ve svém okolí. Od útlého dětství člověk disponuje určitými předpoklady. Ty dítě dokáže svým vlastním poznáváním identifikovat  a následně zanalyzovat. Díky tomu si pak může zvolit, jakou cestou se v životě může vydat.

Za hlavní průvodce tohoto období (období dětství) považuje dítě své nejbližší,tedy rodiče, prarodiče a další rodinné příslušníky. Z pravidla jsou to nejdůležitější osoby v okolí dítěte. Vykonávají funkci tzv. ‚hlídače‘, citlivě dohlíží na jeho rozhodování a vedou ho těmi správnými kroky, které bude ke své cestě potřebovat.

Už sama Maria Montessori vnímala dítě jako jedinečnou osobnost, která dokáže všechno, co si jenom umane. Byla tedy názoru, že s osamostatněním a vedením  dětí je zapotřebí začít již od útlého mládí. Celý svůj život zasvětila této pedagogice. Ráda také ve svých myšlenkách a tvorbě vychází z Freudovy psychoanalýzy.

Za svůj život publikovala mnoho podivuhodných děl, ve kterých ukazuje, co všechno dítě může dokázat, pokud je vedeno k samostatnosti a není hodnoceno pouhým systémem. Dokonce i to, že takovéto vyučování je něco, co dítě může bavit, něco, co dělá rádo. Dá se říci, že v minulosti nepomohla pouze jednomu chlapci, ale i dnes pomáhá několika tisícům dětí po celém světě.

Galerie fotografií Maria Montessori

Zdroje obrázků: http://www.montessoricr.cz