Fakta a mýty
o Montessori pedagogice

Přechod absolventa Montessori školy
na základní nebo střední školu

Nebude mít absolvent Montessori školy problém s přechodem na II. stupeň základní školy nebo střední školy?
Znalosti, dovednosti a návyky dětí na základní škole Montessori Ostrava jsou srovnatelné s klasickou státní školou. V mnoha pohledech jejich znalosti naopak předčí znalosti vrstevníků z běžných základních škol. Je to díky interaktivnímu a projektovému způsobu výuky, Montessori pomůckám a neustálému procvičování učiva prostřednictvím praktických činností. Náš školní vzdělávací plán je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Podstatné je pro nás nejen to, co děti učíme, ale jak je to učíme. Montessori systém je nejrozšířenější ucelenou pedagogikou světa. Klademe velký důraz na komplexní výchovu, na učení pro život, proto přechod z Montessori školy na II. stupeň běžné základní školy nebo dále na školu střední, je naprosto bezproblémový.

Montessori škola a děti s handicapem

Je Montessori pedagogika určená primárně pro děti s handicapem?
Škola využívající principy Montessori pedagogiky není určená primárně pro děti s handicapem, i když jim může být nápomocna. Je určená všem dětem bez rozdílu. U nadaných dětí podporuje tvořivost, samostatnost, cílevědomost a vede je k přirozené touze uspět.

Náplň dětí v Montessori škole

Slyšeli jsme, že si děti v Montessori škole jen hrají.“
Naopak, v základní škole Montessori Ostrava klademe důraz na řád, systém, předem připravené prostředí. Vzájemná propojenost předmětů splňuje požadavky na praktickou a komplexní výchovu. Probrané učivo si děti osvojují praktickými a herními činnostmi. Hra je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, prostřednictvím hry se děti učí, osvojují, procvičují a lépe poznatky zapamatují. Výuka je zaměřena na objevování a zkoumání, podstatné je dítě a jeho vnitřní motivace k učení.

Vzdělávání a hodnocení žáků

Používají se ve výuce učebnice, jsou děti známkovány, mají domácí úkoly?
Ano, v naší základní škole Montessori Ostrava používáme učebnice, pracovní listy a Montessori pomůcky. Samozřejmostí je využití moderních technologií, jako jsou např. interaktivní tabule a tablety. Děti jsou hodnoceny slovně. Domácí úkoly mají děti v menší míře, než na klasické základní škole, maximálně dvakrát týdně, protože klademe důraz na projektovou výuku.

Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na SŠ

Jak jsou absolventi Montessori škol úspěšní u přijímacích řízení na střední školy?

Absolventi Montessori škol se dlouhodobě umísťují na předních příčkách u přijímacích řízení na střední školy.

Výuka cizích jazyků

Jak je to s výukou cizích jazyků?
Výuka cizích jazyků probíhá pod vedením aprobovaných rodilých mluvčích. Standartní hodinová dotace výuky cizích jazyků je rozšířena o bilingvní vzdělávání v rámci i jiných předmětů. Naši žáci tak dosahují srovnatelných znalostí, tak jako žáci vícejazyčných škol. Jsou úspěšnými absolventy mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge.

Porovnání výuky Montessori a základní školy

Jak se liší výuka v Montessori školách a na běžných základních školách?
V základní škole Montessori Ostrava klademe důraz na projektovou výuku. Věříme, že každý žák je jedinečný, a proto k němu tak přistupujeme. V centru dění je dítě a jeho potřeby. Vzdělávání je založeno na přátelském vztahu mezi učitelem a dítětem. Výuka probíhá v menším počtu dětí a je souběžně zajištěna dvěma učiteli. Učitel není mentor, ale průvodce ve vzdělávání. Na rozdíl od tradiční školy, která je jednostranně orientovaná na učení, preferujeme rozvoj tvůrčích schopností, pochopení souvislostí a využitelnost poznatků v praxi.

Úspěšní lidé, kteří prošli
Montessori pedagikou

Montessori pedagogikou si prošlo mnoho osobností, a to z různých oborů lidské činnosti.

 

Larry Page a Sergey Brin – Zakladatelé internetového vyhledávače Google.

Jeff Bezos – Zakladatel společnosti Amazon.

Gabriel García Márquez – Spisovatel a držitel Nobelovy ceny. 

Jimmy Wales – Zakladatel online encyklopedie Wikipedie.

Princové William a Harry – Následníci britského trůnu.

Chelsey Clinton – Autorka dětských naučných knih, dcera bývalého prezidenta USA.

Anne Frank – Autorka knihy Deník Anny Frankové.

Katharine Graham – Editorka The Washington Post.

Anne Hathaway – Herečka, držitelka mnoha cen, včetně filmového Oscara.

George Clooney – Herec, držitel dvou Oscarů a tří Zlatých globů.

Hugh Grant – Herec, držitel ocenění Zlatý glóbus, Cena BEFTA, César.