Směrnice ředitelky školy k zápisu do základní školy

(dle zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále je „školský zákon“)

 

ŠKOLNÍ ROK: 2023 – 2024

ZÁPIS: 11. a 25. 4. 2023 (14-16h)

Maximální počet přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2023-2024 je 15.

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona:

Kritéria MŠMT

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.montessori-zs.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:

Vydává nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) ředitelka školy.

ODVOLÁNÍ:

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání, je možné podat odvolání do 15 dnů. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm ředitelka školy.

Důležité upozornění

  • O přijetí dítě do základní školy rozhoduje ředitelka školy.
  • Rodiče dítěte budou po zápisu písemně vyrozumění rozhodnutím ředitelky o přijetí/nepřijetí dítěte. Písemné vyrozumění jim bude zasláno do 30 dnů ode dne realizace zápisu.