Pedagogický kolektiv

  • Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.  

Zakladatelka školy, poradce v oblasti alternativní pedagogiky a učitelka třídy MONTE. Své pedagogické vzdělání získala studiem Střední pedagogické školy, dále pak studiem na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ. Již při tomto studiu se zabývala vývojem dětské osobnosti a alternativní výchovou a svou diplomovou práci psala na problematiku hodnocení dětí. Poté nějaký čas pracovala jako učitelka 1. a 2. třídy na základní škole, což ji motivovalo k dalšímu studiu.

Doktorským studiem na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze se zaměřila na problematiku vývoje dětské řeči a dovednosti čtení a psaní. Své znalosti a zkušenosti pak uplatnila ve svém působení na Katedře preprimární a primární pedagogiky Ostravské univerzity jako oborový didaktik v oborech učitelství pro mateřskou a základní školu. Má národní diplom Montessori pedagogiky.

Její moto je: „Zatímco se snažíme naše děti učit o životě, naše děti nás samy učí, o čem život je.“

  • Mgr. Pardubická Radka

Působí ve třídě Benja. Je maminkou tří dětí. Certifikát FCE – First Certificate in English získala v rámci pobytu v Anglii, kde působila jako au-pair. Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, kde na Pedagogické fakultě vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy. Ve své bakalářské práci se zabývala dětmi preferujícími levou ruku v mateřské škole. Poté pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru Předškolní pedagogika. Svoji diplomovou práci zaměřila na rytmizaci jako prostředek komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Kromě toho se zúčastnila výukového programu Metoda dobrého startu.

V rámci Oxford University Press  se zúčastnila kurzu metodiky anglického jazyka v MŠ. Má zkušenosti s výukou angličtiny v mateřské škole. Pod záštitou Asociace logopedů ve školství  (ALOŠ) absolvovala kurz Logopedické prevence. Ve své pedagogické praxi aktivně uplatňuje hru na klavír. Má zkušenosti s integrací dětí v mateřské škole konkrétně se začleněním dětí s poruchou autistického spektra. Ukončuje tříleté studium Montessori pedagogiky v Praze.

Její moto: ,,Lidská přirozenost je svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a děsí se nucení.“

  • Magdaléna Kašpárková (momentálně na rodičovské dovolené) 

Vystudovala obor Přírodovědné lyceum na střední škole Technické v Novém Jičíně, avšak práce s dětmi ve volnočasových aktivitách ji natolik oslovila, že se rozhodla pro profesi učitelky. Její cesta k dětem vedla přes dvouleté studium Montessori pedagogiky pro práci s dětmi od 3 do 6 let.

 Úspěšně ukončila tříleté bakalářské studium oboru Učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě v Ostravské univerzity v Ostravě. Při práci s dětmi využívá také své zkušenosti z baletu případně z vedení dramatického kroužku. Montessori pedagogika pro ni není jen výchovnou metodou, ale cestou k objevování dítěte. Získala národní diplom Monetssori pedagogiky.

Její moto: „Kapka lásky je víc než vodopád zlata.“

  • Bc. Zuzana Danišová

Působí jako vedoucí učitelka na MŠ MONTE a zároveň třídní učitelka ve třídě MONTE. Vystudovala bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy   na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Jako téma své bakalářské práce si zvolila problematiku spolupráce mateřské školy a rodiny. Věří, že spolupráce rodiny a školy musí být postavena na vzájemné důvěře, respektu a otevřenosti. S dětmi pracuje také ve svých volných chvílích, sama je organizátorkou řady volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi, jež pořádají různé neziskové organizace.

S Montessori pedagogikou se seznámila již při studiu, kdy se zájmem „dozvědět se více“ rozhodla studovat dvouletý kurz. Během získávání své pedagogické praxe navštívila mnoho předškolních zařízení, ale žádné ji neoslovilo jako práce v Montessori systému. Proto se rozhodla, že učit v našem zařízení a svou práci bere skutečně jako „životní poslání“. Děti jsou pro ni velkou motivací.Získala národní diplom Monetssori pedagogiky.

Její moto: „Pokud chceš změnit svět, začni u sebe“.

  • Klára Losertová

Působí jako učitelka ve třídě MONTE. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Krnově, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Studium zakončila maturitní zkouškou. Už několik let se aktivně věnuje skautingu. Díky skautingu se vypracovala i na vedoucí a má tak s dětmi a jejich vedením dlouholetou zkušenosti.

S Montesori pedagogikou přišla poprvé do styku při studiu, kde se tato pedagogika studovala. Díky tomu, že byla velmi podobná skautingu ji oslovila natolik, že se ji začala věnovat i nadále.

Díky povinné praxi na škole si mohla vyzkoušet práci v klasických mateřských školách, které ji však tolik nezaujaly.

  • Barbora Baumová

Působí jako učitelka ve třídě BENJA. Studuje poslední rok bakalářského studia na Ostravské univerzitě, pedagogické fakultě, obor Učitelství pro mateřské školy. Má zkušenosti s adaptací nově příchozích dětí do MŠ, včetně dvouletých.

 Své znalosti si rozšířila při spolupráci s organizací zabývající se pomocí dětem s poruchou autistického spektra.  Práci s dětmi se dlouhodobě věnuje i v osobním životě jako vedoucí na letním táboře či jako instruktor sportovních a zábavných aktivit na festivalech, firemních akcích a dnech pro děti.

Montessori pedagogika ji zaujala díky alternativnímu přístupu k dítěti. Přístupu s respektem a podporou rozvoje jeho osobnosti.  Líbí se jí také, že tato pedagogika dítě učí svými praktickými zkušenostmi, neboť právě zkušenostmi získává člověk do svého života nejvíce.

 

Desatero, kterým se řídí náš tým

Je-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

Ale žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.

Zná-li dítě úspěch, naučí se věřit si a oceňovat druhé.

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit a důvěřovat.

Je-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.

Je-li dítě obklopeno láskou, rozdává lásku.

Může vás zajímat