Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Vyučovací předmět Ročník (STAV/DISP.) Celkem hodin – předměty (POV/REAL) Z toho disponibilní 
1. 2. 3.  4. 5. 
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk 8/1d 8/1d 8/1d 8/1d 8/1d 33/40 5
Cizí jazyk Anglický jazyk 2/0d 2/0d 2/0d 4/2d 4/2d 9/14 5
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 4/0d 4/0d 5/1d 5/1d 5/1d 20/23 3
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika 1/0d 1/1 0
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Kosmická výchova 2/0d 2/0d 3/0d 3/0d 3/1d 12/13 1
Člověk a jeho práce Člověk a jeho práce Kosmická výchova 1/0d 1/0d 1/0d 1/0d 1/0d 5/5 0
Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1/0d 1/0d 1/0d 1/0d 1/0d 12/12 0
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1/1d 1/1d 1/1d 2/0d 2/0d 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2/0d 2/0d 2/0d 2/0d 2/0d 10/10 0
Celková povinná časová dotace
118 hod. (102 + 16Disp.)
21 21 23 26 27 102+16/118 14