Rozvrh hodin pro 1. ročník

Školní rok 2020/2021 1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:30 – 9:15 9:25 – 10:10 10:30 – 11:15 11:25 – 12:10 12:15 – 13:00
Pondělí M
MYN
AJ
MAR
ČJ
ŠAL
M
MYN
Úterý ČJ
ŠAL
ČJ
ŠAL
TV
ŠAL
ČJ
ŠAL
Středa KV
ŠAL
KV
ŠAL
AJ/ČJ
RYM / ŠAL, KOV
ČJ
ŠAL, KOV
Čtvrtek ČJ
ŠAL
TV
ŠAL
M
MYN
AJ
MYN
HV
ŠAL
Pátek AJ
MYN
M
MYN
VV
MYN
KV
MYN

Rozvrh hodin pro 2. ročník

Školní rok 2020/2021 1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:30 – 9:15 9:25 – 10:10 10:30 – 11:15 11:25 – 12:10 12:15 – 13:00
Pondělí AJ
MAR, MAT
ČJ
MAT, ČER
AJ
MAR, ČER
M
MAT, ČER
M
MAT, ČER
Úterý M
KOV, MAT
ČJ
KOV, MAT
ČJ
KOV, MAT
ČJ
KOV, MAT
KV
MAT, KOV
Středa KV
MAT, KOV
KV
MAT, KOV
AJ
MAR, ČER
TV
MAT
Čtvrtek ČJ
MAT, ČER
M
MAT, ČER
TV
MAT
HV
ŠAL
AJ
RYM, MAT
Pátek ČJ
KOV, MAT
M
KOV, MAT
KV
MAT, KOV
VV
MAT

Rozvrh hodin pro 3. ročník

Školní rok 2020/2021 1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:30 – 9:15 9:25 – 10:10 10:30 – 11:15 11:25 – 12:10 12:15 – 13:00
Pondělí AJ
MAR, MAT
ČJ
MAT, ČER
AJ
MAR, ČER
M
MAT, ČER
M
MAT, ČER
Úterý M
KOV, MAT
ČJ
KOV, MAT
ČJ
KOV, MAT
ČJ
KOV, MAT
KV
MAT, KOV
Středa KV
MAT, KOV
KV
MAT, KOV
AJ
MAR, ČER
TV
MAT
INF
ŠAL
Čtvrtek ČJ
MAT, ČER
M
MAT, ČER
TV
MAT
HV
ŠAL
AJ
RYM, MAT
Pátek ČJ
KOV, MAT
M
KOV, MAT
KV
MAT, KOV
VV
MAT

Rozvrh hodin pro 4. ročník

Školní rok 2020/2021 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8:30 – 9:15 9:25 – 10:10 10:30 – 11:15 11:25 – 12:10 12:15 – 13:00 13:00 – 13:45 13:50 – 14:35
Pondělí ČJ
KAD, ČER
M
MYN
M
MYN, KAD
KV
KAD, MAR
  M
KAD, MAR
Úterý AJ
KRČ
VV
KRČ
ČJ
KAD
ČJ
KAD
  KV
KAD
Středa ČJ
KAD, ČER
ČJ
KAD, ČER
ČJ
KAD
AJ
RYM
  TV
KAD
Čtvrtek M
MYN
M
MYN
AJ
KRČ
AJ
RYM
  INF
KAD
TV
KAD
Pátek KV
KAD, ČER
KV
KAD, ČER
AJ
KRČ
FR
KOV
  FR
BLE, KOV
HV
ŠAL

Rozvrh hodin pro 5. ročník

Školní rok 2020/2021 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8:30 – 9:15 9:25 – 10:10 10:30 – 11:15 11:25 – 12:10 12:15 – 13:00 13:00 – 13:45 13:50 – 14:35
Pondělí ČJ
KAD, ČER
M
MYN
M
MYN, KAD
KV
KAD, MAR
  M
KAD, MAR
AJ
MAR
Úterý AJ
KRČ
VV
KRČ
ČJ
KAD
ČJ
KAD
  KV
KAD
ČJ
KAD
Středa ČJ
KAD, ČER
ČJ
KAD, ČER
ČJ
KAD
AJ
RYM
  TV
KAD
M
KAD
Čtvrtek M
MYN
M
MYN
AJ
KRČ
AJ
RYM
  INF
KAD
TV
KAD
Pátek KV
KAD, ČER
KV
KAD, ČER
AJ
KRČ
FR
KOV
  FR
BLE, KOV
HV
ŠAL