Odesláním přihlášky rodič (zákonný zástupce) potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s následujícími podmínkami:

    1. Rozsah a obsah kroužku.
    2. Uvedené údaje jsou pravdivé.
    3. Kroužek PŘEDŠKOLÁK je placená forma dalšího vzdělávání, úhrada za zájmový kroužek je hrazena hotově v kanceláři školy nebo na účet 2400573114/2010, v textu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.
    4. Shromažďované údaje slouží pro registraci dítěte, s osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
    5. Odesláním této přihlášky rodič (zákonný zástupce) potvrzuje, že přihlašované dítě do zájmového kroužku, je řádně očkováno a tím splňuje podmínky § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.