ZŘIZOVATEL

Ing. Radan Jünger

Ostravský rodák, patriot, inovátor, kreativec a podnikatel, který v letech 2010-2019 vybudoval a řídil největší vzdělávací holding škol v České republice.

Po úspěšném exitu z vysokého školství se, v roli otce dvou dětí, který chce jejich vzdělávání aktivně ovlivnit, věnuje rozvoji předškolního a školního zařízení s cílem vytvořit přirozenou školskou alternativu ke státnímu vzdělávacímu systému.

„Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péčí se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků je nekonečným procesem hledání, a je pečlivě vybírán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitelé, asistentky nebo rodilé mluvčí.“

Základními kameny Základní školy a mateřské školy Montessori Ostrava jsou zapálení učitelé, nové přístupy, moderní trendy a zároveň kombinace osvědčených metod z klasické didaktiky a Montessori pedagogiky, s důrazem na výuku cizích jazyků, s maximálním počtem 13 dětí na ročník.

Přečtěte si rozhovory se zřizovatelem, z listopadu 2018 a z března roku 2020.

ŘEDITELKA

Mgr. Tereza Krčíková

Jsem hrdá na to, že jsem se stala součástí profesionálního a přátelského pedagogického týmu, jehož hlavním cílem jsou šťastné děti. K nám se žáci těší do školy každý den. U nás podporujeme individualitu dětí. Mým hlavním krédem je, aby z dětí byly kreativní a tvořivé osobnosti, které se nebojí projevit.

UČITELKA 1. A 2. TŘÍDY

Mgr. Lenka Matysčáková

Velmi mě těší, že mohu pracovat s motivovaným týmem, který se raduje ze společného tvoření. Jako dítě jsem ve škole často nebyla šťastná. Říkala jsem si, že až budu dospělá, budu učit „jinak“. Vystudovala jsem tedy Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity – obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Absolvovala jsem také akreditované kurzy jazyka německého a anglického. Velmi mě přitahovaly malé školy rodinného typu, kde jsem měla mnoho možností aplikovat alternativní přístupy a metody. Zásadně mě ovlivnily stáže ve Waldorfských a Montessori školách v ČR a v zahraničí.

Silným a hlubokým zážitkem byla pro mě také stáž osobnostního rozvoje na Filipínách a návštěva místních škol. Prožila jsem si, že je možné chodit po žhavém uhlí bez zranění, že je možné posunovat své hranice, měnit vzorce myšlení a chování.

Zájem o pedagogiku a osobnostní rozvoj mě vedl k dalšímu studiu, kurzům a vzdělávacím programům, které jsem absolvovala, ku příkladu: Speciální pedagogika – péče o děti s ADHD, Reedukace vývojových poruch učení, Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky – školský management, Škola Hejného metody pro 1.stupeň ZŠ, program Respektovat a být respektován, studium Koučování, programy Montessori pedagogiky.

Velmi mě také obohatily kurzy: Tvořivá škola – činnostní učení, Kritické myšlení, Emoční inteligence, Grafologie, Kineziologie, Relaxační metody pro děti atd. V roce 2001 jsem založila Centrum volného času, kde jsem se zaměřovala na vytvoření programu vzdělávání dětí v anglickém jazyce od MŠ po 5. tř. ZŠ, na kurzy keramiky, relaxační a pohybové aktivity, příměstské tábory, akce pro rodiče a děti, později také kurzy jógy, angličtiny a osobnostního rozvoje pro dospělé.

Ráda hraju volejbal, cvičím jógu, navrhuji interiéry a zahrady.
„Milé dítě, jsi mi na tolik vzácné, že udělám vše pro to, abys bylo šťastné a mohlo v bezpečí a radosti objevit a rozvinout svůj potenciál.“

UČITELKA 3. A 4. TŘÍDY

Mgr. Zuzana Šenkeříková

Jsem velmi potěšena, že mohu pracovat v týmu zapálených učitelů, kteří chtějí žákům povinnou školní docházku zpříjemnit. Alternativní vzdělávání je pro mě lákavá cesta, jak se žáci mohou hravou formou naučit nové vědomosti a získat cenné zkušenosti. Ve své profesní praxi mě velmi oslovila metoda činnostní učení a ráda jej zařazuji do svých hodin. Jsem ovšem přesvědčena, že mnohdy je k úspěchu potřeba systematická příprava a také trochu dril.

Moje motto je:

„Že s úsměvem jde všechno lépe.“

UČITELKA

Adéla Šalamonová

Již od raného dětství mne bavilo starat se o děti v mém okolí, proto jsem se rozhodla vystudovat Střední pedagogickou školu v Krnově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ihned po úspěšném absolvování školy jsem se začala věnovat profesi učitelky mateřské školy. Po čase jsem si uvědomila, že mne práce v mateřské škole již dostatečně nenaplňuje, a proto jsem si podala přihlášku na Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika. Během studia jsem stále pracovala v MŠ a narodily se mi tři krásné princezny, se kterými byl doma manžel.

V té době jsem si také začala více všímat různých pedagogických směrů, včetně alternativní pedagogiky. Proto jsem velice ráda za možnost stát se členem týmu pedagogů Montessori Ostrava. Pevně věřím, že je to správný směr a budu dělat vše pro to, abych děti podpořila ve zdravém vývoji, v jejich individualitě, objevování a zkoumání. Sama jsem totiž aktivní, ráda objevuji nové věci, cestuji a snažíme se k tomu s manželem také vést naše dcery. Kromě učení, rodiny a cestování patří mezi mé záliby ještě zpěv, hra na klavír, flétnu a kytaru (v dětství ještě violoncello), gymnastika, tanec a Zumba. Na škole byly mými nejoblíbenějšími předměty český jazyk, matematika, tělesná a hudební výchova a naopak jsem nikdy moc neměla ráda jazyky.

Moje motto:

„Ke splnění životního cíle je potřeba postupovat po malých krůčcích, proto co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.“

UČITELKA KOSMICKÉ VÝUKY, MATEMATIKY A ANGLICKÉHO JAZYKA

Erica Martinez

My name is Erica Martinez, I’m from Dallas, TX. I received my bachelor’s degree in Child Development from Texas Woman’s University in 2004 and I received my TEFL certificate from Azusa Pacific University in 2013.
I moved to Ostrava in August 2010 and I have been living here, teaching English ever since. I have experience teaching in kindergartens, elementary schools and high schools as well as adults in large groups, small groups, one on one all from the ages of 3 to 63. When I was little I never imagined myself being a teacher but now that I am a teacher I can’t imagine doing anything else! I absolutely love my job! I love imparting knowledge to people and giving them a practical skill they can use in their everyday life. I am so happy to be a part of the pedagogical team here at Monte. Everyone here is so kind and really focused on creating the best environment for our students. Apart from work I enjoy spending time with my daughter, swimming, Latin American and swing dancing, hanging out with friends, traveling and going to the cinema. If you see me around campus, don’t be afraid to say hello and come practice your English with me! Ale taky umim cesky!

UČITELKA ANGLICKÉHO JAZYKA

Liesbeth Carlebur

Pocházím z Holandska a před šesti lety jsem se se svým manželem a čtyřmi dětmi přestěhovala do české Republiky a zamilovali si ji od prvního dne!
Poslední dva roky jsem pracovala jako učitelka angličtiny v lesní školce a jako soukromý učitel. Děti učím anglicky prostřednictvím her, písniček a kreativních činností.

Moje moto:

„Zábava, zatímco se dítě učí, je ta nejdůležitější věc!“

UČITELKA ANGLICKÉHO JAZYKA

Nikol Tomášková

Roky studovala anglický jazyk v Americe a také v Austrálii. Svá studia zakončila několika certifikáty. Anglický jazyk rozhodně patří mezi její silné stránky a proto se po návratu ze zahraničí začala plně věnovat učení a rozvoji anglického jazyka u dětí. Je velice nadšená, že může své jazykové schopnosti a znalosti předávat svým studentům.

UČITEL FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

Bletton Geoffroy Yrieix

I’m French, from the Paris region, after traveling many years, I decided to settle in Ostrava, I like the city and the generous people. I studied in La Sorbonne Université de Paris, cetified teacher of French language, since 15 years, I’m working in different school and university.
Since this year, I’m teaching French language in Montessori Ostrava, with activities, games, caring of every children, according to their needs and habilities. For children, French as a second foreign language is easy, because around half words are the same one in English and in Fench. And French language enable to speak easily Italian, Portuguese or Spanish.
Young boy, my parents placed me in Montessori preschool, it was important for my development. That’s why it is natural for me to teach French for children in Montessori Ostrava.
What I like there is that children are more mature, they are more independant and more willing to help them each other. Specially, in Montessori Ostrava, I appreciate the professionnalism and the kind of the pedagogical team, and the fact that the school is very confortable, well equiped, everything is possible! And children are making progress with pleausure!

UČITELKA

Mgr. Marcela Kováčová

Po absolvování Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci jsem se stala studentkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem získala magisterský diplom v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ A SŠ, aprobace český a francouzský jazyk. Po mnohaletém působení ve státním školství jsem nabyla cenných pedagogických zkušeností při práci s dětmi nejen na 2., ale i na 1. stupni ZŠ.

V roce 2013 jsem se ze zdravotních důvodů ocitla mimo školskou sféru. Byl mi tak darován vzácný čas znovu objevovat svou vnitřní sílu a pozvolna měnit své vnímání života. K principům Montessori pedagogiky jsem se tak dostala v době, kdy jsem stála na křižovatce několika možností. Dlouho jsem na ní ale nemusela přešlapovat díky setkání se zakladatelkou MŠ a ZŠ Monte, paní Mgr. Marií Švrčkovou, Ph.D., která mi dala příležitost stát se součástí této školy. Základní principy Montessori pedagogiky jsou blízké mému osobnímu postoji k životu, k dětem i k sobě samotné. Slova jako respektovat, vnímat jedinečnost, vést k objevování vnějšího i vnitřního světa, dávat příležitostneposuzovat a neporovnávat – „květ nepřemýšlí o porovnávání se s vedlejším květem, zkrátka kvete“ jsou pro mne důležitá.

Cesta za poznáním je někdy přímočará a někdy se klikatí. Nezáleží na tom, jakou rychlostí se po ní pohybujeme, důležité je, že si užíváme proces poznávání a tvoření něčeho nového.

UČITELKA

Ing. Leona Černá

Jmenuji se Leona Černá je mi lehce přes 40 let a mám mnohaletou praxi s dětmi … jednak mám své 3 velmi živé děti doma … nejmladší holčičce Elišce je 11 let, pak mám syna Tondu, kterému je 13 let a nejstaršího syna Honzu, kterému bude 16 let a jednak pracuji již 8.rokem jako soukromá lektorka angličtiny a 7 let jsem pracovala jako lektorka anglického jazyka pro agenturu Aj s úsměvem a také jazykovou školu Hello. Má studijní léta obsahovala studium na VŠB na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, kde mám vystudovaný obor Ekonomika a management v metalurgii. Samozřejmě mě to vždy táhlo i ke studiu pedagogiky, proto jsem při VŠB vystudovala také pedagogické minimum. Toto jsem využila při mé praxi na Soukromé střední odborné škole v Hranicích na Moravě, kde jsem 2 roky učila jako středoškolská učitelka. Na tato léta velmi ráda vzpomínám, protože se mi zde potvrdilo, že každá vyučovací hodina je jiná a nikdy přesně nevíme, co v danou hodinu s žáky zažijeme. Montessori pedagogika mě zaujala již při působení v Aj s úsměvem, neboť jsme zde uskutečňovali a naplňovali zážitkové učení, kdy nejlépe se dítě učí, když si danou látku osahá co nejvíce smysly … zrakem, sluchem, dotykem, hrou, někdy i chutí. V Montessori základní škole jsem ráda za to, že mám tu šanci pracovat jako školní asistentka a mohu se tak učit od zkušených pedagogů a mohu dále rozvíjet své zkušenosti po vzoru Marie Montessori. Jsem ráda za to, že dítě je hlavním aktérem v procesu učení i výchovy a vše se řeší s dítětem jako sobě rovným partnerem. Jsou zde dány hranice a hodnoty, kterým se dítě učí, ale všechny omyly a přešlapy se řeší rozumnou domluvou a vzorným příkladem. Těší mě se dívat jak zde děti rostou .

VYCHOVATELKA

Bc. Nikola Vavrošová, DiS.

Jmenuji se Nikola Vavrošová, do Ostravy dojíždím z menšího městečka, a mám něco málo přes 30 let. Ve školství pracuji od roku 2010 jako pedagog a vychovatelka. Studovala jsem na SU v Opavě a VOŠ sociální v Ostravě. Během studia na vysoké škole jsem odjela pracovat do Itálie jako au-pair k dětem. Tato zkušenost mi ukázala, jakým směrem se mám v životě ubírat. Proto se stále držím povolání, které mne baví a naplňuje. Mimo práci mám také široké spektrum koníčků. Ráda vyšívám obrazy, tvořím výrobky z různých materiálů, vařím, čtu, chodím cvičit, s přítelem rádi cestujeme. Mou velkou radostí je šlechtěný ragdoll kocourek Felix, který má v současnosti osm kilo, a je to mazel celé domácnosti. Mám ráda přátelskou atmosféru, jsem velmi empatická, taktéž vždy nápomocná. Chtěla bych se učit novým věcem a věřím, že práce na této škole mě obohatí o další zážitky a zkušenosti.