ZŘIZOVATEL

Ing. Radan Jünger

Ostravský rodák, patriot, inovátor, kreativec a podnikatel, který v letech 2010-2019 vybudoval a řídil největší vzdělávací holding škol v České republice.

Po úspěšném exitu z vysokého školství se, v roli otce dvou dětí, který chce jejich vzdělávání aktivně ovlivnit, věnuje rozvoji předškolního a školního zařízení s cílem vytvořit přirozenou školskou alternativu ke státnímu vzdělávacímu systému.

„Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péčí se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků je nekonečným procesem hledání, a je pečlivě vybírán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitelé, asistentky nebo rodilé mluvčí.“

Základními kameny Základní školy a mateřské školy Montessori Ostrava jsou zapálení učitelé, nové přístupy, moderní trendy a zároveň kombinace osvědčených metod z klasické didaktiky a Montessori pedagogiky, s důrazem na výuku cizích jazyků.

Přečtěte si rozhovory se zřizovatelem, z listopadu 2018 a z března roku 2020.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE, TŘÍDNÍ UČITEL 4., 5. a 6. TŘÍDY

Mgr. Ondřej Kadlec

Při své práci s dětmi považuji za nejzásadnější bezpečné prostředí. Bezpečné prostředí pro děti i dospělé, neboť jen tak se můžeme něco naučit a dál se rozvíjet. Záleží mi na tom, abychom společný čas v hodinách prožili v příjemné atmosféře a tak, aby se zapojil opravdu každý. V životě mi jsou velkou inspirací a radostí moje partnerka Kateřina a syn Kryštof.

UČITELKA 1., 2. a 3. TŘÍDY (momentálně RD)

Mgr. Miroslava Szöcsová

Díky svým rodičům, kteří ve mě vždycky věřili a podporovali mě, jsem se stala učitelkou. Právě oni mi poskytli příležitost účastnit se mnoha volnočasových aktivit vycházejících z mých osobních zájmů, ať už se jednalo o kroužky na ZUŠ (hra na klavír, sólový zpěv) či odpolední činností v ZŠ (sportovní hry, výtvarný kroužek, sborový zpěv).

Když jsem se potom sama sebe ptala, jakým směrem by se měl ubírat můj život, čím bych chtěla být, čeho bych chtěla dosáhnout, tak právě tyto zájmy mě nejvíc nasměřovaly k učení dětí. Při práci s nimi jsem mohla uplatnit vše, co mám ráda. A to stejné jsem chtěla i pro děti.

Děti by měly mít dostatečné množství času a podnětů k tomu, aby mohly zjistit, co je zajímá, čemu se chtějí více věnovat, aby mohly osobnostně růst, poznávat a rozvíjet samy sebe, své silné i slabé stránky, učit se z vlastních chyb, pomáhat druhým, vytvořit si vazby a patřit někam, kde se cítí dobře. To vše se může dít jen v prostředí, kde se cítí přijímány a vždy vítány takové, jaké jsou (se svými přednostmi i nedostatky), bez předsudků, poučování, neustálého upozorňování na chyby a porovnávání s druhými.

Miluji svou rodinu.

Miluji děti a miluji rostliny. Zjistila jsem, že jsou si v základních věcech dost podobné.

Když dostanu novou květinu, nejdřív si o ní zjistím nějaké informace, protože to, co vyhovuje jedné, nemusí být žádané u druhé. Pak se jí snažím najít vhodné prostředí, kde by se asi mohla cítit dobře. Dále naplňuji její základní potřeby (teplo, světlo, vláha, živiny). A i tady vycházím z aktuálních zkušeností s konkrétní rostlinkou. Ale to není všechno. Věřím tomu, že když ji dám svou lásku a zájem (mluvím s ní o tom, jak krásně roste, pohladím ji, přemýšlím, jestli jí něco nechybí, zda je spokojená…), rostlinka prospívá lépe. Někdy to chce velkou trpělivost, ale o to větší mám potom radost z každého nového centimetru, lístku či květu. Roste, sílí a je potěšením pro oko, obohacuje mou mysl i ducha. Jsme rády, že se máme a že můžeme být spolu…

A s dětmi to mám obdobně. Když ke mně přijde nový žák, zjistím si o něm dostupné údaje. Následně pozoruji jeho projevy chování, aktivity, kontakty s ostatními dětmi… Na základě toho všeho vím, kde a za jakých podmínek se cítí dobře, v čem se mu daří, co vyhledává, co má rádo… Jsou-li naplněny jeho základní potřeby, pak už stačí jen zajistit, aby se cítil v daném prostředí jistě a v bezpečí. Když k tomu všemu přidám ještě i svůj zájem (rozmlouváme spolu o jeho životě), podporu (věřím, že i méně snadné věci zvládne), pomoc (ví, že když bude potřebovat, jsem tady) a lásku (úsměv, pohlazení, objetí), vytvoří se tak ty nejvhodnější podmínky pro jeho plnohodnotný rozvoj a růst. Vidím pak jeho snahu, jeho zápal, jeho fyzický, myšlenkový a emocionální růst.  Jsem šťastná, že se známe, že se můžeme obohacovat a učit jeden od druhého.

A to je na mém povolání jedna z nejúžasnějších věcí.

TŘÍDNÍ UČITEL 1., 2. a 3. TŘÍDY

Mgr. Petr Konůpka

Otevírání obzorů a pomoc při překonávání překážek na cestě všestranného rozvoje považuji za hlavní náplň pedagogické práce. Velmi důležitý je pro mě partnerský přístup k dětem a jejich vedení k vzájemnému respektu. Jedině v bezpečném a přátelském prostředí totiž děti mohou zažívat radost z poznání a tvoření.

Během vysokoškolského studia jsem postupně prošel mnoha obory: od prvotního zájmu o ekologii, přes studium filosofie a historie, až k zájmu o matematiku. Magisterské studium jsem absolvoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Během studia jsem se však vždy také věnoval práci s dětmi: ať již jako lektor ekologických vzdělávacích programů, sportovní instruktor, či asistent pedagoga. Díky tomu jsem se nakonec rozhodl stát se učitelem a rozšířil si své vzdělání také o studium učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Jako asistent pedagoga jsem přes dva roky působil na waldorfské základní škole a poté jsem dva roky učil na běžných základních školách. Zároveň jsem se začal intenzivně zajímat o reformní pedagogické směry a moderní didaktiku, včetně například tzv. Hejného metody výuky matematiky. Tak jsem se seznámil také s Montessori pedagogikou, jejíž principy jsou mi velice blízké a inspirativní. Dnes již nejen při práci ve škole, ale také při výchově ročního syna.

UČITELKA 1., 2. a 3. TŘÍDY

Mgr. Denisa Rýparová

Jsem poměrně novým členem pedagogického týmu na základní škole. Ráda bych se Vám představila. Už jako malá holka jsem měla sen, že jednou budu paní učitelka. Tento sen jsem si postupně plnila a ujasňovala si, že je to právě to, co mě bude v životě naplňovat. Díky své mamince jsem začala se sportovní gymnastikou. Později jsem se stala trenérkou malých gymnastek, což mě baví doteď. Při studiu na střední a poté i vysoké škole jsem měla řadu brigád, kdy jsem vedla cvičení s dětmi ve školkách, ve škole, jezdila jsem na příměstské tábory a byla součástí vedoucích na sportovních soustředění. Díky bráchovi a tátovi jsem zabruslila i do bojových sportů, především k judu, a vyzkoušela jsem si vedení skupiny ve školce a základní škole speciální. Všemu se stále věnuji.

Během studia na vysoké škole jsem získala zkušenosti i s dětmi s různými typy postižení. Všechny děti považuji za originální bytosti, které vyžadují jinou formu práce a individuální přístup, aby se dál rozvíjely ve svých dovednostech a schopnostech, a to mě velmi baví. Vymýšlet různá zadání, postupy a řešení, pokusy, zažívat s dětmi jejich úspěchy, výhry i prohry. Miluji práci s dětmi a jsem ráda, že mám možnost ve svém životě dělat něco, co mě naplňuje.

UČITELKA KOSMICKÉ VÝCHOVY

Ing. Jana Bouchalová, Ph.D.

Můj profesní start započal na Vysoké škole báňské, kde jsem se věnovala oboru Environmetální inženýrství. Po ukončení studia jsem pokračovala ve stejných šlépějích
na doktorském studiu v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu. Během tohoto studia jsem mohla přičichnout k výuce studentů, kde započal můj zájem o vzdělávání mladých lidí.
Zkušenosti jsem již měla z doučování žáků, různých táborů, lyžařských kurzů apod., tudíž jsem se přihlásila ke studiu učitelství odborných předmětů a vysokoškolské pedagogiky.
V průběhu studia učitelství jsem byla členem výzkumného ústavu na VŠB – TUO. Mohla jsem tak rozvíjet svou vášeň pro vědu, kterou bych nyní ráda předala dětem. Zároveň jsem v posledním roce absolvovala semináře Montessori pro děti ve věku 6 – 12, díky nimž jsem mohla nahlédnout do tajů předávání informací dětem ojedinělým způsobem.

V posledních době postrádám smysl frontální výuky a oslovila mě filosofie individuálního přístupu k dětem. Mohu říci, že od první chvíle strávené na této škole na mě dýchla velmi pozitivní atmosféra a energie. Je to pro mě příležitost stát se součástí kvalitního týmu a těším se na spolupráci s kolegy i dětmi. Mám blízko k přírodě a k vědě. Ráda bych dětem pomohla odhalit tajemství naší Země zábavnou formou například pomocí pokusů.

UČITEL A METODIK MONTESSORI PEDAGOGIKY

Mgr. Mario Večerek

Již při studiu na pedagogické a přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jsem se zabýval alternativní pedagogikou, projektovou metodou, ekologií a humanitními vědami a bylo jen otázkou času, kdy se to propojí a potkám se s Montessori pedagogikou.

Nejprve jsem v roce 2004 opustil klasické školství a odjel na stáž do inovativní školy na Kavkaz a měl možnost poznávat tamní inovátory (M.P. Ščetinin, Š. Amonašvili aj.)  A pak jsem se v roce 2008 setkal v Moskvě s Phyllis Wallbank, žákyní Marie Montessori. Začal jsem studovat předškolní, později školní Montessori pedagogiku (český diplomový kurz pro věk 3-6, později diplomový kurz pro 6-12 let).

Působil jsem v Montessori školkách a od roku 2013 na Montessori škole v Praze. V té době jsem se účastnil Montessori kurzu AMS (6-9 a 9-12) a doplnil jsem si vzdělávání rozšiřujícím studiem pro 1. stupeň ZŠ na TU v Liberci. V roce 2016 se vracím zpět do Moravskoslezského kraje a podílím se na rozvoji nových Montessori škol v kraji.

Na Montessori škole Ostrava plním funkci Montessori metodika, jsem průvodcem matematikou v 2. trojročí a rád dětem 1. trojročí přibližuji svět pohybových her v rámci odpoledního vyučování. Těší mě, že ve škole panuje tvůrčí a vstřícná atmosféra, která mi umožňuje zúročit pestré zkušenosti a uplatnit vlastní kreativitu. Ve své aktuální praxi v rámci 2 škol jsem průvodcem dětí od předškolního věku do věku dětí 6. třídy. A doma mě těší naše 2 děti (věku 3 a 7 let).

UČITEL ANGLICKÉHO JAZYKA

Daniel Sargeant

Having developed a passion for the English Language and imparting the knowledge and appreciation for the vernacular through education. Dan decided to follow a path into teaching.

He currently studies English Language for Education and relishes the opportunity to share and help students in their own educational journeys.

Dan believes the Montessori way can truly develop students´ ownership in their approach to learning and their environment. Gifting students with agency and the opportunity to naturally grow.

Outside of School, Dan loves sport, especially Tennis. Being from England, he also enjoys Football and Rugby. He is regularly in the kitchen where he enjoys cooking.

UČITEL ANGLICKÉHO JAZYKA

Veronika Halaszová

Láska ke vzdělávání mě provází celoživotně a láska k jazykům jakbysmet. Byť moje pedagogická činnost začala v korporátním prostředí s dospělými, po návratu do České republiky z Anglie, kde jsem žila a studovala téměř 10 let, jsem se rozhodla jít jinou cestou a uplatnit všechny své nabyté zkušenosti zpátky v domácím vzdělávacím systému, který zajisté unese mnoho změn. Ve své praxi se věnuji hlavně vytváření bezpečného prostředí, abychom společně se studenty mohli objevovat svět a sami sebe ve světle jiného jazykového systému a co nejvíce si tak rozšířili obzory a načrtli budoucnost překypující neprobádanými možnostmi.

TŘÍDNÍ UČITELKA 1., 2. a 3. TŘÍDY

Mgr. Ing. Martina Paluchová

Jsem člověk, pro kterého je nesmírně důležité upřímné jednání a empatie. Děti vnímám jako partnery ke společné práci, kteří vnášejí do řešení problémů nové myšlenky a nápady. Mám ráda pozitivní myšlení a optimismus. Každý problém má řešení, a i když je někdy složitější, při své práci se vždy budu snažit ho nalézt co nejefektivněji.

Mám ráda hory a přírodu, kde načerpávám energii. Pohled z nadhledu je totiž vždy povznášející. Život s úsměvem je lékem nejen pro mě, ale i pro okolí. Proto jsem vždy ráda, když ho mohu vyloudit na tváři všech mých blízkých.

Laskavost je důležitou součástí života, vždy se snažím k ní vést děti a podporovat ji u všech lidí kolem sebe. Morální hodnoty, na které občas současný styl života zapomíná, jsou pro mě prioritou.

Zastávám názor, že vzdělání je v životě každého z nás klíčové a každá zkušenost nás nesmírně obohacuje. Zážitky a vlastní prožitek je to, co chci dětem zprostředkovat, protože to, co si vyzkoušíme na vlastní „kůži“ si budeme pamatovat napořád…

UČITELKA KOSMICKÉ VÝUKY, MATEMATIKY A ANGLICKÉHO JAZYKA

Erica Martinez

My name is Erica Martinez, I’m from Dallas, TX. I received my bachelor’s degree in Child Development from Texas Woman’s University in 2004 and I received my TEFL certificate from Azusa Pacific University in 2013.
I moved to Ostrava in August 2010 and I have been living here, teaching English ever since. I have experience teaching in kindergartens, elementary schools and high schools as well as adults in large groups, small groups, one on one all from the ages of 3 to 63. When I was little I never imagined myself being a teacher but now that I am a teacher I can’t imagine doing anything else! I absolutely love my job! I love imparting knowledge to people and giving them a practical skill they can use in their everyday life. I am so happy to be a part of the pedagogical team here at Monte. Everyone here is so kind and really focused on creating the best environment for our students. Apart from work I enjoy spending time with my daughter, swimming, Latin American and swing dancing, hanging out with friends, traveling and going to the cinema. If you see me around campus, don’t be afraid to say hello and come practice your English with me! Ale taky umim cesky!

UČITEL ANGLICKÉHO JAZYKA

B.A. Collin Rymer

I’m very excited to be a part of the fine group of teachers, staff, and students at both the upper levels of the Vyšší odborná school as well as the primary and preschool levels of the Montessori Ostrava school downstairs. Engaging with children educationally and emotionally in the classroom has become a passion for me over the years, a passion which I am happy to bring to the students here. My goal is to teach my native language, English, to students through humor, music, history, art, and literature—and through other mediums which make learning a language more natural and enjoyable.
I was born in the mountain town of Bend, Oregon, in the United States. I grew up skiing, snowboarding, hiking, camping, climbing mountains, cycling, mountain biking, running, and playing music. I’m still very passionate about all of these activities and try to still do most of them while living in Ostrava. I moved here in 2012, and have been teaching at the elementary and adult levels since then; before that, I graduated with a Bachelor of Arts degree in English Literature from the University of Oregon. During a brief stint in Prague, I completed an intensive TEFL program with Oxford TEFL.
I enjoy living in Ostrava with my lovely newly-wedded wife, Tereza, and my wild, yet thoroughly cute and enjoyable cat, Luna.

TŘÍDNÍ UČITELKA 1., 2. a 3. TŘÍDY

Mgr. et Mgr. Jana Masníková

Jsem vnučka, dcera, sestra, kamarádka a maminka dvou skvělých dcer. Vyrůstala jsem v podhůří Jeseníků. Léta strávená se skupinou přátel z tábornického oddílu ve mně zanechala lásku k přírodě a přání věnovat se i v budoucnu dětem. Život mě vedl přes střediska ekologické výchovy, kde jsem několik let působila jako lektorka a konzultantka, až k dětem z prvního stupně. Velkou městskou školu jsem po čase vyměnila za vesnickou malotřídku s příjemnou rodinnou atmosférou. Hodně jsem se během své cesty od dětí naučila. Čím déle s nimi pracuji, tím více jsem přesvědčena, že jsou všechny jedinečné osobnosti, velmi moudré, spontánní a přirozeně zvídavé. Zaslouží si úctu, laskavý přístup a podporu. Aby se cítily ve škole spokojeně. Aby samy chtěly objevovat a tvořit. Aby dostaly příležitost zažít úspěch. Aby žily svůj život radostně a naplno.

UČITEL FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

Bletton Geoffroy Yrieix

I’m French, from the Paris region, after traveling many years, I decided to settle in Ostrava, I like the city and the generous people. I studied in La Sorbonne Université de Paris, cetified teacher of French language, since 15 years, I’m working in different school and university.
Since this year, I’m teaching French language in Montessori Ostrava, with activities, games, caring of every children, according to their needs and habilities. For children, French as a second foreign language is easy, because around half words are the same one in English and in Fench. And French language enable to speak easily Italian, Portuguese or Spanish.

Young boy, my parents placed me in Montessori preschool, it was important for my development. That’s why it is natural for me to teach French for children in Montessori Ostrava.
What I like there is that children are more mature, they are more independant and more willing to help them each other. Specially, in Montessori Ostrava, I appreciate the professionnalism and the kind of the pedagogical team, and the fact that the school is very confortable, well equiped, everything is possible! And children are making progress with pleausure!

UČITELKA

Mgr. Marcela Kováčová

Po absolvování Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci jsem se stala studentkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem získala magisterský diplom v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ A SŠ, aprobace český a francouzský jazyk. Po mnohaletém působení ve státním školství jsem nabyla cenných pedagogických zkušeností při práci s dětmi nejen na 2., ale i na 1. stupni ZŠ.

V roce 2013 jsem se ze zdravotních důvodů ocitla mimo školskou sféru. Byl mi tak darován vzácný čas znovu objevovat svou vnitřní sílu a pozvolna měnit své vnímání života. K principům Montessori pedagogiky jsem se tak dostala v době, kdy jsem stála na křižovatce několika možností. Dlouho jsem na ní ale nemusela přešlapovat díky setkání se zakladatelkou MŠ a ZŠ Monte, paní Mgr. Marií Švrčkovou, Ph.D., která mi dala příležitost stát se součástí této školy. Základní principy Montessori pedagogiky jsou blízké mému osobnímu postoji k životu, k dětem i k sobě samotné. Slova jako respektovat, vnímat jedinečnost, vést k objevování vnějšího i vnitřního světa, dávat příležitostneposuzovat a neporovnávat – „květ nepřemýšlí o porovnávání se s vedlejším květem, zkrátka kvete“ jsou pro mne důležitá.

Cesta za poznáním je někdy přímočará a někdy se klikatí. Nezáleží na tom, jakou rychlostí se po ní pohybujeme, důležité je, že si užíváme proces poznávání a tvoření něčeho nového.

ASISTENTKA PEDAGOGA

Ing. Leona Černá

Jmenuji se Leona Černá je mi lehce přes 40 let a mám mnohaletou praxi s dětmi … jednak mám své 3 velmi živé děti doma … nejmladší holčičce Elišce je 11 let, pak mám syna Tondu, kterému je 13 let a nejstaršího syna Honzu, kterému bude 16 let a jednak pracuji již 8.rokem jako soukromá lektorka angličtiny a 7 let jsem pracovala jako lektorka anglického jazyka pro agenturu Aj s úsměvem a také jazykovou školu Hello. Má studijní léta obsahovala studium na VŠB na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, kde mám vystudovaný obor Ekonomika a management v metalurgii. Samozřejmě mě to vždy táhlo i ke studiu pedagogiky, proto jsem při VŠB vystudovala také pedagogické minimum. Toto jsem využila při mé praxi na Soukromé střední odborné škole v Hranicích na Moravě, kde jsem 2 roky učila jako středoškolská učitelka. Na tato léta velmi ráda vzpomínám, protože se mi zde potvrdilo, že každá vyučovací hodina je jiná a nikdy přesně nevíme, co v danou hodinu s žáky zažijeme. Montessori pedagogika mě zaujala již při působení v Aj s úsměvem, neboť jsme zde uskutečňovali a naplňovali zážitkové učení, kdy nejlépe se dítě učí, když si danou látku osahá co nejvíce smysly … zrakem, sluchem, dotykem, hrou, někdy i chutí. V Montessori základní škole jsem ráda za to, že mám tu šanci pracovat jako školní asistentka a mohu se tak učit od zkušených pedagogů a mohu dále rozvíjet své zkušenosti po vzoru Marie Montessori. Jsem ráda za to, že dítě je hlavním aktérem v procesu učení i výchovy a vše se řeší s dítětem jako sobě rovným partnerem. Jsou zde dány hranice a hodnoty, kterým se dítě učí, ale všechny omyly a přešlapy se řeší rozumnou domluvou a vzorným příkladem. Těší mě se dívat jak zde děti rostou .

ASISTENTKA PEDAGOGA

Dana Skálová

Má cesta k dětem byla podvědomá a také klikatá. Už v dětství jsem si přála pracovat jako zdravotní sestřička. Jako dítě jsem pečovala o vše, co podle mne, mělo duši: koťátka, pejsky, papoušky, domácí a užitková zvířata. K lidem jsem nacházela cestu postupně. Většinou jsem zaujímala pozici vrby, kdy se mi nejdříve přátelé svěřovali se svými niternými pocity, starostmi a později se přidávali i lidé, téměř cizí, se kterými jsem se při různých příležitostech dala do řeči. Najednou jsem si uvědomila, že mi ten člověk otevírá své srdce. Dnes již svou přednost využívám vědomě a především jsem oporou, pomocníkem a průvodcem dětem.

Každému z nich poskytuji pocit jistoty, bezpečí, opory a pomoc, pro kterou si již samo chodí. Vidět zářivé oči spokojeného dítěte mi přináší pocit naplnění, a ten dále vkládám do jeho dalšího rozvoje.

Montessori pedagogika mi zcela učarovala především tím, že děti vede, nikoli k slepému plnění příkazů autorit, ale hlavně k osobnostnímu růstu, schopnosti poznávat sám sebe, pracovat s informacemi a přirozeně nalézat své místo ve společnosti.

Pracovala jsem jako recepční v Luhačovicích ve wellness hotelu Rezidence Ambra a.s., později na rezervačním oddělení. Po narození syna jsem se plně oddala práci s dětmi.

Vystudovala jsem VOŠ sociální pedagogiku v Ostravě, pracovala s dětmi ve vyloučené lokalitě a nyní se chci věnovat studiu na vysoké škole v oboru Speciální pedagogika – logopedie.

Když věřím v dítě, dítě věří ve mne.

UČITELKA ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA

Orriana Parraga

Pocházím z Venezuely, v České republice učím španělštinu od roku 2010. Mám zkušenosti s výukou studentů Matičního gymnázia i dospělých na soukromé jazykové škole Toplingva. Výuku vnímám jako kreativní proces a je pro mne velmi inspirující, když studenti získávají zábavnou formou praktické znalosti.

VYCHOVATELKA

Bc. Georgica Trojáková, DiS.

Jsem vychovatelkou, průvodkyní v družině. Ano je to role, kterou v této škole zastupuji. Ale pokud mohu říct, co ve škole dělám, pak jsem součástí celku, který mě činí šťastnou.

Vystudovala jsem Vyšší zdravotní školu obor porodní asistentka, díky tomuto studiu jsem se na několik let profesně uplatnila ve FNsP v Ostravě-Porubě. V období mateřské dovolené jsem se rozhodla rozšířit si obzory a vystudovala jsem Vysokou školu Báňskou obor management-ekonomika a stal se ze mě bakalář, zároveň jsem se profesně realizovala jako cvičitelka těhobiku a cvičení s dětmi. Vzhledem k tomu, že jsem po mateřské dovolené nemohla najít práci v oboru, který jsem vystudovala, začala jsem s dalším studiem v sociální oblasti, a stala se pracovníkem v sociálních službách. Během tohoto studia jsem již pracovala, a to jako instruktorka sebeobrany dětí ve středisku volného času. V tomto období jsem zjistila, že práce s dětmi mě velmi naplňuje, a tak jsem opět navštívila studijní prostředí – tentokrát na Ostravské univerzitě, pedagogická fakulta obor vychovatel a pedagog volného času. Po dokončení studia jsem nastoupila na základní školu jako asistentka pedagoga, kde jsem působila po dobu dvou let a zároveň jsem stále pracovala jako instruktorka sebeobrany.

V současné době opět studuji na Ostravské univerzitě obor koordinovaná rehabilitace v sociální a zdravotní oblasti, neboť je nutné, abych dosáhla magisterského titulu a mohla učit. Je mi velmi blízký Montessori způsob myšlení. Umožňuje nám to přemýšlet nad tím, jaký směr, vzor můžeme dát našim dětem. Tři roky jsem byla součástí ZŠ Labyrint ve Lhotě u Opavy, kde jsem působila jako vychovatelka, odborník z praxe i asistent pedagoga, ale hlavně jsem byla průvodcem pro první a třetí trojročí.

VYCHOVATELKA

Ing. Jana Mančíková

Od první třídy jsem se toužila profesně věnovat dětem, ale ze zdravotních důvodů jsem svůj sen nemohla uskutečnit. Tím pádem se má profesní dráha ubírala jiným směrem. Po studiích jsem se během své práce zahraničního managera ve společnosti UVB TECHNIK s.r.o. 9 let pohybovala v prostředí válcoven a koksoven a cestovala do různých koutů světa.

Po narození dcerky a dalších dvou dětí jsem si ujasnila, kudy bych se dále chtěla profesně ubírat, kam směřovat, jak se dále rozvíjet i vzdělávat. Respektující přístup je pro mne ve vztahu nejen k dětem jeden z nejdůležitějších. Děti ráda pozoruji, povídám si s nimi a učím se od nich. Jsou pro mne vším. A protože se v Hlučíně otevíraly Montessori kroužky, zapojila jsem se do jejich aktivit. Posléze jsem pracovala jako lektorka v Montessori školičce a poté jako vychovatelka ve škole M. Tyrše v Hlučíně v Montessori třídách.

V dubnu letošního roku jsem začala spolupracovat se Základní školou Montessori Ostrava. Uvítala jsem, že se jedná o prostředí malé školy, kde mne navíc nadchly dosavadní jazykové i všeobecné znalosti dětí. Těším se, že se od září stanu součástí skvělého týmu učitelů a průvodců. 

VYCHOVATELKA

Bc. Nikola Vavrošová, DiS.

Jmenuji se Nikola Vavrošová, do Ostravy dojíždím z menšího městečka, a mám něco málo přes 30 let. Ve školství pracuji od roku 2010 jako pedagog a vychovatelka. Studovala jsem na SU v Opavě a VOŠ sociální v Ostravě. Během studia na vysoké škole jsem odjela pracovat do Itálie jako au-pair k dětem. Tato zkušenost mi ukázala, jakým směrem se mám v životě ubírat. Proto se stále držím povolání, které mne baví a naplňuje. Mimo práci mám také široké spektrum koníčků. Ráda vyšívám obrazy, tvořím výrobky z různých materiálů, vařím, čtu, chodím cvičit, s přítelem rádi cestujeme. Mou velkou radostí je šlechtěný ragdoll kocourek Felix, který má v současnosti osm kilo, a je to mazel celé domácnosti. Mám ráda přátelskou atmosféru, jsem velmi empatická, taktéž vždy nápomocná. Chtěla bych se učit novým věcem a věřím, že práce na této škole mě obohatí o další zážitky a zkušenosti.